Dựa trên các ý tưởng giáo dục hiện đại và sáng tạo, Chúng tôi phát triển Tài liệu giảng dạy bao gồm Hướng dẫn Giáo viên, Phiếu học tập và các Hoạt động của Phần mềm Coach. Tài liệu của chúng tôi hỗ trợ việc sử dụng công nghệ ở các cấp học khác nhau và minh họa việc sử dụng các công cụ ICT như ghi dữ liệu, đo lường Video, mô hình hóa và mô phỏng.

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

Sau khi kích vào một chủ đề bên dưới, chỉ một vài ví dụ demo trong tài liệu giảng dạy được liệt kê.
Danh sách đầy đủ các tài liệu sẵn có sẽ xuất hiện sau khi đăng nhập bằng mật khẩu hợp lệ.
Để truy cập, đầu tiên, bạn phải đăng ký. Bạn cần phải có giấy phép sử dụng Coach 7 hợp lệ.

Hãy đăng nhập trực tiếp để duyệt tất cả Tài nguyên giảng dạy.

Đăng nhập