Chuẩn độ axit - bazơ Trong các hoạt động này, học sinh sử dụng phương pháp chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch axit chưa biết.

Xem "Chuẩn độ axit - bazơ"

Có tính axit hay bazơ Trong thí nghiệm đơn giản này, sinh viên dự đoán liệu các giải pháp gia đình khác nhau có tính axit, cơ bản hay trung tính và kiểm tra các giả thuyết của họ bằng cách đo bằng cảm biến pH.

Xem "Có tính axit hay bazơ"

Động cơ Michaelis - Menten Trong hoạt động này, sinh viên nghiên cứu chức năng và khả năng phản ứng của enzyme bằng mô hình. Sử dụng mô hình, họ trả lời các câu hỏi về tốc độ phản ứng và nồng độ của các chất khác nhau tại một số thời điểm nhất định. Khi mô hình hoạt động chính xác, các hằng số từ phương trình Michaelis-Menten cho tốc độ phản ứng được tính / xác định. Để kiểm tra các tính toán này, sinh viên cũng tạo ra một biểu đồ đối ứng kép (sơ đồ Lineweaver-Burk) trong đó x và y chặn cũng mô tả các hằng số này. Chủ đề này liên quan đến các khía cạnh nhất định của hóa sinh, vì nó liên quan đến các enzyme và chức năng của chúng. Hoạt động này cũng liên quan đến các khái niệm như tốc độ phản ứng và tạo ra các mô hình của các hệ thống (hóa học). Một số kiến ​​thức hiện có về mô hình đồ họa bằng Coach được khuyến khích. Học sinh bắt đầu với một mô hình cơ bản mô tả nửa đầu của phản ứng (liên kết thuận nghịch giữa E và S). Họ nghiên cứu mô hình này và cuối cùng mở rộng nó bằng cách thêm nửa sau của phản ứng trong đó ES được chuyển đổi thành E + P.

Xem "Động cơ Michaelis - Menten"

Độ chua của rượu Trong hoạt động này, sinh viên thực hiện một thí nghiệm trong đó nghiên cứu hàm lượng axit chuẩn độ (TA) của rượu vang. Sinh viên thực hiện chuẩn độ axit-bazơ và theo dõi phản ứng bằng cảm biến pH hoặc cảm biến độ dẫn. Đây là một phương pháp thường được sử dụng để xác định độ axit và chất lượng rượu vang. Nó được sử dụng trong nhiều nghiên cứu khác nhau. Hoạt động này dành cho sinh viên tìm thấy những bài học thường xuyên về axit và bazơ quá đơn giản. Sử dụng thí nghiệm này, họ có thể thử thách bản thân với một dự án theo ngữ cảnh chuyên sâu hơn liên quan đến chủ đề này.

Xem "Độ chua của rượu"

Lượng đồng trong một đồng xu Trong hoạt động này học sinh điều tra các thành phần của một hợp kim. Đầu tiên, họ hòa tan một lượng đồng xu Euro nhất định trong axit nitric, sau đó thêm 1 M amoniac. Các ion đồng (II) trong dung dịch tạo thành phức hợp đồng-amoniac tạo ra màu xanh đậm. Cường độ của màu xanh là một dấu hiệu cho thấy lượng ion đồng (II) có mặt, cho phép xác định hàm lượng đồng của đồng xu. Học sinh thực hiện phân tích định lượng tiêu chuẩn bằng phương pháp quang phổ. Đầu tiên họ tạo một đường cong hiệu chuẩn bằng cách sử dụng các mẫu có nồng độ đồng (II) đã biết. Sử dụng đường cong, họ xác định nồng độ đồng (II) trong dung dịch đồng xu và tính hàm lượng đồng trong đồng xu.

Xem "Lượng đồng trong một đồng xu"

Cân bằng phân phối Trong hoạt động này, sinh viên sẽ nghiên cứu trạng thái cân bằng phân phối của iốt trong nước và hexan. Họ sẽ xây dựng một mô hình động để nghiên cứu làm thế nào các biến khác nhau ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng (đạt tới)

Xem "Cân bằng phân phối"

Khí ở trạng thái cân bằng Trong hoạt động này, học sinh nghiên cứu một mô hình hiện có về phản ứng không thể đảo ngược của N2O4 thành NO2 và mở rộng nó để tạo ra trạng thái cân bằng hóa học. Để dạy học sinh đánh giá phê bình một mô hình, chỉ số tập trung phải được tính toán tại một số điểm trong hoạt động. Hoạt động này tập trung vào bản chất của mô hình hóa và ít hơn về hoạt động của trạng thái cân bằng

Xem "Khí ở trạng thái cân bằng"

Ảnh hưởng của nồng độ Trong hoạt động này, sinh viên sẽ làm thí nghiệm phản ứng giữa axit hydrochloric và magiê. Sự hình thành của một sản phẩm khí có thể dễ dàng nhìn thấy từ các bong bóng được hình thành. Lượng khí được hình thành mỗi giây có thể được đo bằng ống tiêm khí và cảm biến vị trí góc. Bằng cách đo tốc độ sản xuất khí, tốc độ phản ứng có thể được xác định. Học sinh sẽ đề xuất thiết lập thí nghiệm của riêng mình để nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ axit đến tốc độ phản ứng.

Xem "Ảnh hưởng của nồng độ"

Khuếch tán có thể nhìn thấy Trong hoạt động này học sinh làm cho khuếch tán có thể nhìn thấy. Bằng cách đổ đầy một đĩa nhỏ bằng nước có thêm chất chỉ thị pH và do đó thêm axit rắn và bazơ rắn, sự thay đổi màu dần dần sẽ xảy ra. Dòng phân chia cả hai màu sẽ di chuyển qua dung dịch khi các chất hòa tan và khuếch tán, cho đến khi hai loài ion gặp nhau. Một khi điều này xảy ra, một phản ứng tạo ra khí carbon dioxide sẽ xảy ra. Điều này có thể được nhìn thấy bằng mắt thường Bằng cách quay video từ trên xuống của quá trình, có thể theo dõi chuyển động của màu sắc và tốc độ có thể được xác định.

Xem "Khuếch tán có thể nhìn thấy"

Cái chai màu xanh Trong hoạt động này, học sinh được cho một bình erlenmeyer có nắp có chứa chất lỏng không màu (có thể hơi vàng). Để giới thiệu hiện tượng, giáo viên lắc chai. Các sinh viên lấy nó từ đó và sử dụng trong số các khả năng khác một cảm biến ORP để điều tra hiện tượng.

Xem "Cái chai màu xanh"

Hàm lượng sắt của len thép Trong hoạt động này, học sinh sẽ tiến hành chuẩn độ để xác định hàm lượng sắt trong len thép. Điểm tương đương có thể được xác định từ đường chuẩn độ. So với chuẩn độ thông thường, một cách sử dụng buret động cơ bước tự động bổ sung thêm một chiều cho thí nghiệm, cho phép thêm cơ sở sử dụng tốc độ không đổi. Về vấn đề đó, thí nghiệm này tập trung vào việc thiết lập thử nghiệm và phân tích kết quả. Việc thực hiện thí nghiệm thực tế được thực hiện tự động sau khi học sinh nhấn Bắt đầu.

Xem "Hàm lượng sắt của len thép"

Chất nguyên chất hay hỗn hợp Hoạt động sinh viên này là hoàn toàn mở. Dựa trên một câu hỏi và kiến ​​thức hiện có của họ về chủ đề này, họ phải thực hiện một thí nghiệm. Sử dụng kết quả của thí nghiệm, câu hỏi nghiên cứu cần được trả lời. Họ viết quy trình thí nghiệm riêng của họ và danh sách các tài liệu. Các kết quả có thể được xử lý thành một báo cáo hoặc thảo luận trong lớp học. Sinh viên thực hành làm nghiên cứu và viết báo cáo. Người ta cho rằng họ đã biết sự khác biệt giữa các chất và hỗn hợp nguyên chất và sự khác biệt về tính chất.

Xem "Chất nguyên chất hay hỗn hợp"

Chưng cất rượu vang đỏ Trong hoạt động này, việc chưng cất rượu vang đỏ được nghiên cứu. Đây là một thử nghiệm khá cơ bản trong đó một cảm biến nhiệt độ được sử dụng và kết quả xuất hiện trên màn hình theo thời gian thực. Phương pháp này cho phép quan sát toàn bộ quá trình, khám phá tốc độ thay đổi nhiệt độ và so sánh các giá trị đo được với các dự đoán lý thuyết.

Xem "Chưng cất rượu vang đỏ"

Hàm lượng năng lượng của thực phẩm Đây là một hoạt động trong đó các nhóm sinh viên khác nhau có thể điều tra các mặt hàng thực phẩm khác nhau. Một mẫu thực phẩm có khối lượng đã biết được đốt cháy, làm nóng một nhiệt lượng kế. Học sinh ghi lại nhiệt độ của nước được làm nóng bằng máy đo màu, tính năng lượng truyền vào nước và từ đó ước tính năng lượng hiện diện trên một đơn vị khối lượng thực phẩm.

Xem "Hàm lượng năng lượng của thực phẩm"

Nhiệt độ và ngọn lửa Thí nghiệm này là một sự thích ứng định lượng của một thí nghiệm nổi tiếng về nhiệt độ ngọn lửa. Trong thí nghiệm đó, học sinh đặt một miếng gạc dây thẳng đứng trong ngọn lửa. Khi dây phát sáng ở một số khu vực nhất định, nhưng vẫn tương đối lạnh ở những khu vực khác, học sinh thấy rằng ngọn lửa không nóng đồng nhất. Trong thí nghiệm này, họ sử dụng cảm biến cặp nhiệt điện có khả năng đo nhiệt độ lên tới 1350 độ C để thực sự đo nhiệt độ của ngọn lửa đầu đốt.

Xem "Nhiệt độ và ngọn lửa"