Bạn muốn tìm hiểu về sắc kí khí? Hoặc muốn thực hiện các thí nghiệm nghiên cứu tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học?

Với các sản phẩm của CMA, bạn có thể làm được tất cả những điều đó và hơn thế nữa!

Với các thiết bị chuyển đổi và các bộ cảm biến như máy đo màu, cảm biến độ đục, cảm biến độ dẫn điện, cảm biến pH và nhiều thiết bị khác, người học có thể thực hiện rất nhiều những thí nghiệm hóa học khác nhau. Tốc độ thu thập dữ liệu từ rất chậm đến rất nhanh tạo điều kiện và mở rộng cho người học khả năng trải nghiệm các hiện tượng. Việc hiển thị dữ liệu theo thời gian thực ngay trong quá trình đo giúp việc thu thập dữ liệu trở thành một quá trình tương tác, theo đó người học ngay lập tức có thể so sánh được giữa kết quả quan sát trực tiếp với đồ thị, từ đó kích thích tư duy phân tích dữ liệu.

Trong khi đó, đo lường trên video cho phép người đọc phân tích các thí nghiệm hóa học khó. Trong video dữ liệu của Coach, đồ thị dữ liệu được đồng bộ hóa với các khung hình video; nghĩa là khi quét dữ liệu trong biểu đồ, khung hình video tương ứng cũng được hiển thị. Điều này giúp người học thu hẹp khoảng cách giữa hiển thị cụ thể trên màn hình với biểu diễn đồ họa trừu tượng của nó.

Có những vấn đề thực tế rất khó để giải quyết được bằng những phân tích thông thường ở trường học. Đó là những vấn đề, những hiện tượng chỉ có thể nghiên cứu được giới hạn trong những phòng thí nghiệm lý tưởng. Mô hình hóa trên máy tính chính là một giải pháp cho phép giải quyết các vấn đề thực tế phức tạp này. Trong nghiên cứu khoa học, đây cũng là một quy trình quan trọng. Vì vậy, người học nên nâng cao hiểu biết về quy trình mô hình hóa cũng như rèn luyện các kĩ năng mô hình hóa. Sử dụng mô hình đồ họa Coach buộc người học phải phân tích định tính về vấn đề, từ đó xác định những cấu trúc và số lượng liên quan. Các giả định lí thuyết trở nên trực quan hóa nhờ việc sử dụng các biểu tượng. Người học có thể thử nghiệm những ý tưởng khác nhau bằng cách mô hình hóa chúng. Xây dựng những phương trình khác nhau trở thành nhiệm vụ chính của người học, thay vì việc giải chúng. Việc sửa đổi cấu trúc của mô hình cũng khá dễ dàng, cho phép thử nghiệm các ý tưởng mô hình hóa khác nhau. Ngoài ra, kết quả mô hình hóa có thể được so sánh với dữ liệu thực nghiệm, từ đó người học có thể sửa đổi mô hình sao cho phù hợp với dữ liệu từ thí nghiệm thực tế và mô hình lí thuyết.

Các sản phẩm

Bạn muốn học sinh được làm việc như những nhà khoa học chuyên nghiệp? Với các sản phẩm của CMA, học sinh có thể tiến hành thu thập dữ liệu chất lượng cao, theo thời gian thực, xây dựng và sử dụng mô hình hóa trên máy tính, sử dụng mô phỏng và trực quan hóa, so sánh kết quả từ các thí nghiệm với mô hình và lí thuyết.

Các sản phẩm cho Môn Hóa học

Tài nguyên giảng dạy

CMA cung cấp sẵn các tài liệu giảng dạy và học tập giúp bạn tích hợp công nghệ vào việc giảng dạy của mình. Các hoạt động (thí nghiệm và mô hình) của chúng tôi cung cấp cơ sở để tìm hiểu các khái niệm và hiện tượng hóa học. Các hoạt động có thể được sử dụng kết hợp trong suốt chương trình  môn Hóa học.  

Các tài nguyên giảng dạy cho Môn Hóa học

Chemistry

videochemistry

modelchemistry

Nhân viên của CMA là một nhóm các nhà giáo dục có kinh nghiệm, có nền tảng về khoa học, giáo dục và công nghệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi .