« Trở về

Tiếng Việt 1 - Tập 1

Tác giả: Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ Biên) - Lê Phương Nga (Chủ biên) - Thạch Thị Lan Anh
Số trang: 328
Kích thước: 19 x 26,5
Giá bán: 73000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

Clip Giới thiệu SGK Tiếng Việt 1

Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tài liệu tập huấn
 • Giới thiệu SGK Tieng Viet- VSBĐDC trong GD...

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Tài liệu tập huấn giáo viên - Tiếng Việt 1

 • Tài liệu thuyết minh SGK - Tiếng Việt 1

 • Phần 1

 • Phần 2

 • Phần 3

Expand
Bài dạy minh họa SGK Tiếng Việt 1 - Bài 20: Quạ trồng đậu.
 • Quạ trồng đậu

Expand
Bài dạy minh họa SGK Tiếng Việt 1 - Bài 26: an at.
 • Tiết 1

 • Tiết 2

Expand
Bài dạy minh họa SGK Tiếng Việt 1 - Bài: Chữ cái g, h, i, k, l, m; G, H, I, K, L, M.
 • Tiết 1

 • Tiết 2

Expand
BẢNG CHỮ CÁI
 • a A

 • b B

 • c C

 • d D

 • đ Đ

 • e E

 • g G

 • h H

 • i I

 • k K

 • l L

 • m M

 • n N

 • o O

 • p P

 • q Q

 • r R

 • s S

 • t T

 • u U

 • v V

 • x X

 • y Y

Expand
LÀM QUEN - Tuần 1 - Bài 1. Xin chào
 • Cách cầm bút

 • Chào bạn

 • Tư thế ngồi đọc

 • Tư thế ngồi viết

Expand
LÀM QUEN - Tuần 1 - BÀI 2. a b c d đ e
 • Đọc - tìm chữ a (GV-HS)

 • Đọc - tìm chữ a (HS-HS)

 • Tìm chữ a, b, c, d, đ, e

Expand
LÀM QUEN - Tuần 1 - BÀI 3. g h i k l m
 • Tạo hình chữ G

 • Tạo hình chữ H

 • Tạo hình chữ I

 • Tạo hình chữ K

 • Tạo hình chữ L

 • Tạo hình chữ M

 • Tìm chữ g, h, i, k, l, m

 • Tìm chữ in thường - in hoa

 • Bài dạy minh họa - tiết 1

 • Bài dạy minh họa - tiết 2

Expand
LÀM QUEN - Tuần 1 - BÀI 4. n o p q r s
 • Tạo hình chữ N

 • Tạo hình chữ O

 • Tạo hình chữ P

 • Tạo hình chữ R

 • Tạo hình chữ S

 • Tạo hình nhữ Q

 • Tìm chữ in thường - in hoa

 • Tìm chữ n, o, p, q, r, s

Expand
LÀM QUEN - Tuần 1 - BÀI 5. t u v x y
 • Tạo hình chữ T

 • Tạo hình chữ U

 • Tạo hình chữ V

 • Tạo hình chữ X

 • Tạo hình chữ Y

 • Tìm chữ in thường - in hoa

 • Tìm chữ t, u, v, x, y

 • Buổi sáng của bé

 • Buổi sáng của bé

 • Buổi sáng của bé

 • Buổi sáng của bé

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 2 - Bài 6. c a
 • c, a

 • ca

 • ca múa

 • ca múa.

 • ca nô (mới)

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 2 - BÀI 7. b e ê
 • b, e, ê

 • Bà bế bé

 • bế

 • Cá be bé

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 2 - BÀI 8. o ô ơ
 • bễ

 • bẻ

 • bệ

 • Bò có bó cỏ

 • cỗ

 • cỏ

 • cọ

 • Cô có cá cờ

 • o, ô, ơ

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 2 - BÀI 9. d đ i
 • bí đỏ

 • d, đ, i

 • da bò

 • đi đò

 • dỗ bé

 • Dì, bé đi bộ ở bề đê

 • Dì, bé đi bộ ở bề đê

Expand
VẦN - Tuần 15 - Bài 72. ung uc
 • bông cúc

 • Làm đẹp hè phố

 • quả sung

 • sáo trúc

 • trung thu

 • tung tăng

 • xúc đất

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 2 - Bài 10. Ôn tập
 • Bà dỗ bé

 • bé bò

 • đá

 • da cá

 • đi bộ

 • đò

 • đổ

 • Quạ trồng đậu

 • Quạ trồng đậu

 • Quạ trồng đậu

 • Quạ trồng đậu

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 3 - Bài 11. h k kh
 • Bé Kì hể hả

 • h, k, kh

 • hồ cá

 • khe đá

 • khỉ bé

 • kì đà

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 3 - BÀI 12. t u ư
 • Bé có tò he

 • cử tạ

 • củ từ

 • t, u, ư

 • tê tê

 • tu hú

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 3 - BÀI 13. l m n
 • l, m, n

 • le le

 • li

 • Mẹ, bé Na đi ô tô

 • nơ đỏ

 • tô mì

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 3 - Bài 14. nh th p ph
 • cá thu

 • nh, th, ph

 • Nhà bé Thi ở phố nhỏ

 • nhũ đá

 • phố cổ

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 3 - Bài 15. Ôn tập
 • Bé Thư thủ thỉ

 • cá mú

 • cà phê

 • cổ thụ

 • kè đá

 • lư đá

 • nhà kho

 • thu

 • Anh em khỉ lấy chuối

 • Anh em khỉ lấy chuối

 • Anh em khỉ lấy chuối

 • Anh em khỉ lấy chuối

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 4 - BÀI 16. r s v x
 • Bé kể

 • Bờ đê có dế ri rỉ

 • r, s, v, x

 • rễ si

 • tò vò

 • vé xe

 • xe bò

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 4 - Bài 17. tr ch y
 • Bé Trà bị té

 • cá trê

 • ch, tr, y

 • che ô

 • trà mi

 • y bạ

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 4 - BÀI 18. g gh
 • Bé Vi ghé thăm nhà cô Thu

 • g, gh

 • ghi vở

 • gồ ghề

 • nhà ga

 • tủ gỗ

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 4 - BÀI 19. gi q - qu
 • Bé Quế về quê

 • gi, q, qu

 • giá đỗ

 • giỏ quà

 • quạ

 • quế

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 4 - Bài 20. Ôn tập
 • chỉ đỏ

 • gà ri

 • ghe

 • giỏ cá

 • ru bé

 • Tò vò vo ve.

 • tre

 • ví da

 • Con quạ khôn ngoan

 • Con quạ khôn ngoan

 • Con quạ khôn ngoan

 • Con quạ khôn ngoan

 • Bài dạy minh họa

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 5 - Bài 21.ng ngh
 • Bé kê ghế

 • cá ngừ

 • Mẹ nghe bé kể

 • ng, ngh

 • ngã ba

 • nghệ sĩ

 • nghi lễ

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 5 - BÀI 22. ia
 • bìa vở

 • đĩa sứ

 • ia

 • lá tía tô

 • Thỏ và gà tía

 • vỉa hè

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 5 - Bài 23. ưa
 • cà chua

 • dưa lê

 • nô đùa

 • ua, ưa

 • xô nhựa

 • Cua và rùa

 • Cua và rùa

 • Cua và rùa

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 5 - Bài 24. Ôn tập
 • bò bía

 • chia quà

 • chùa cổ

 • cưa gỗ

 • Đọc chữ số

 • mưa gió

 • nghé

 • Tìm chữ số

Expand
ÂM VÀ CHỮ - Tuần 5 - Bài 25. Ôn tập
 • Bà cho bé quà

 • Bà cho mẹ quà

 • Nhà có quả gì

 • Con chuột nhanh trí

 • Con chuột nhanh trí

 • Con chuột nhanh trí

 • Con chuột nhanh trí

Expand
VẦN - Tuần 6 - Bài 26. an, at
 • an

 • bàn là

 • bát chè

 • bờ cát

 • nhãn vở

 • Chia quà

 • Chia quà

 • Chia quà

 • Bài dạy minh họa - Tiết 1

 • Bài dạy minh họa - Tiết 2

Expand
VẦN - Tuần 6 - Bài 27. âm, ap
 • múa sạp

 • quả cam

 • quả trám

 • tháp Chàm

 • trạm trổ

 • xe đạp

 • Đố quả

 • Đố quả

Expand
VẦN - Tuần 6 - Bài 28. ang, ac
 • bạc hà

 • Hạt cát

 • lá bàng

 • lạc đà

 • làng mạc

 • nhạc sĩ

 • thang gỗ

 • Hạt bàng

 • Hạt bàng

Expand
VẦN - Tuần 6 - Bài 29. anh, ach
 • củ hành

 • khách sạn

 • lạch bạch

 • mảnh khảnh

 • quả chanh

 • sách vở

 • Sách vở sạch sẽ

 • Sách vở sạch sẽ

Expand
VẦN - Tuần 6 - Bài 30. Ôn tập
 • an

 • at

 • hạt đỗ

 • nhà sàn

 • sạch sẽ

 • trạm gác

 • trang vở

 • Cái vỏ chuối

 • Đi sở thú

 • Cái vỏ chuối

 • Đi sở thú

 • Cái vỏ chuối

 • Đi sở thú

 • Cái vỏ chuối

 • Đi sở thú

Expand
VẦN - Tuần 7 - Bài 31. ai ay
 • chạy thi

 • chữa cháy

 • dải lụa

 • gà mái

 • lái xe

 • máy bay

 • Đố bé

 • Đố bé

 • Đố bé

 • Đố bé

Expand
VẦN - Tuần 7 - Bài 32. ao, au
 • báo cáo

 • cau mày

 • chào cờ

 • quả cau

 • rau cải

 • sao mai

 • Xào rau

Expand
VẦN - Tuần 7 - Bài 33. ăn ăt
 • bắt cá

 • cái chăn

 • cắt cỏ

 • củ sắn

 • thợ lặn

 • tủ sắt

 • Chớ để mẹ lo

 • Chớ để mẹ lo

 • Chớ để mẹ lo

 • Chớ để mẹ lo

Expand
VẦN - Tuần 7 - Bài 34. ân ât
 • cái cân

 • đất đỏ

 • lật đật

 • nhật kí

 • quả mận

 • sân gạch

 • Về quê

Expand
VẦN - Tuần 7 - Bài 35. Ôn tập
 • bật lửa

 • cái chai

 • chai sữa

 • con ngao

 • gảy đàn

 • mào gà

 • nặn bánh

 • rau cần

 • Chuyện ở sở thú

 • Gõ phách

 • Chuyện ở sở thú

 • Gõ phách

 • Chuyện ở sở thú

 • Chuyện ở sở thú

Expand
VẦN - Tuần 8 - Bài 36. en, et
 • bánh tét

 • đan len

 • dế mèn

 • gió rét

 • sen

 • vẹt

 • Én nhỏ

 • Én nhỏ

 • Én nhỏ

Expand
VẦN - Tuần 8 - Bài 37. ên êt
 • bến xe

 • bồ kết

 • dệt lụa

 • lên xe

 • rổ hến

 • vết chân

 • Nghỉ hè

 • Nghỉ hè

 • Nghỉ hè

Expand
VẦN - Tuần 8 - Bài 38. in it
 • bịt mắt

 • đàn vịt

 • đèn pin

 • kín mít

 • nhà in

 • quả mít

 • Gà và vịt

 • Gà và vịt

 • Gà và vịt

Expand
VẦN - Tuần 8 - Bài 39. on ot
 • chót vót

 • đan sọt

 • hòn đá

 • nón lá

 • quả còn

 • Quả ngon

 • quả nhót

Expand
VẦN - Tuần 8 - Bài 40. Ôn tập
 • ên

 • êt

 • hót rác

 • lon ton

 • quà tết

 • tay vịn

 • thợ rèn

 • tít mắt

 • Dế mèn đáng khen

 • Thỏ con không vâng lời mẹ

 • Dế mèn đáng khen

 • Thỏ con không vâng lời mẹ

 • Thỏ con không vâng lời mẹ

 • Thỏ con không vâng lời mẹ

Expand
VẦN - Tuần 9 - Bài 41. ôn ôt
 • cà rốt

 • Chia cà rốt

 • chùa Một Cột

 • con chồn

 • đốt lửa

 • lộn xộn

 • nhào lộn

Expand
VẦN - Tuần 9 - Bài 42. ơn ơt
 • con lợn

 • cơn mưa

 • mũ phớt

 • quả ớt

 • thợ sơn

 • thớt gỗ

 • Đón mưa

 • Đón mưa

Expand
VẦN - Tuần 9 - Bài 43. Ôn tập
 • bột

 • cá thờn bơn

 • cái vợt

 • hôn

 • mái tôn

 • nốt nhạc

 • Rau quả

 • thủ môn

 • xốt cà chua

Expand
VẦN - Tuần 9 - Bài 44. Ôn tập
 • Đưa hàng lên tàu

 • Thỏ con che mưa

 • Những quả trứng trong vườn

 • Những quả trứng trong vườn

 • Những quả trứng trong vườn

 • Những quả trứng trong vườn

Expand
VẦN - Tuần 9 - Bài 45. Luyện tập
 • cá quả

 • cái ghe

 • đàn gà

 • ê ke

 • Cô lật đật

 • Cô lật đật

Expand
VẦN - Tuần 10 - Bài 46. un ut ưt
 • áo thun

 • bay nhanh vun vút

 • bút chì

 • Các chú lợn con

 • cún con

 • gà trống

 • mứt tết

 • nứt nẻ

 • thú nhún

 • ve sầu

Expand
VẦN - Tuần 10 - Bài 47. iên iêt
 • biệt thự

 • bờ biển

 • cô tiên

 • nhiệt kế

 • viên phấn

 • viết bài

 • Nhà kiến

 • Nhà kiến

Expand
VẦN - Tuần 10 - Bài 48. yên yêt
 • con yến

 • Sư tử và lợn con

 • yên ả

 • yên ngựa

 • yết giá

 • yết kiến

Expand
VẦN - Tuần 10 - Bài 49. uôn uôt
 • bánh cuốn

 • buôn làng

 • chuồn chuồn

 • chuột nhắt

 • ruột bút

 • tuốt lúa

 • Chuột nhắt ra phố

 • Chuột nhắt ra phố

 • Chuột nhắt ra phố

Expand
VẦN - Tuần 10 - Bài 50. Ôn tập
 • bún bò

 • chun

 • cột điện

 • cuộn len

 • lụt

 • Nhà bà

 • sụt đất

 • vuốt ve

 • Bảo vệ chim non

 • Bảo vệ chim non

 • Bảo vệ chim non

 • Bảo vệ chim non

Expand
VẦN - Tuần 11 - Bài 51. ươn ươt
 • con vượn

 • lướt ván

 • tàu lượn

 • thướt tha

 • trượt ngã

 • vườn nho

 • Chị lá đa

 • Chị lá đa

 • Chị lá đa

Expand
VẦN - Tuần 11 - Bài 52. ăm ăp
 • bế ẵm

 • bồn tắm

 • cặp da

 • lắp ráp

 • Ngăn nắp

 • tăm tre

 • thắp đèn

Expand
VẦN - Tuần 11 - Bài 53. âm âp
 • ấm trà

 • cá mập

 • củ sâm

 • Mưa hè

 • mưa phùn

 • nấm sò

 • tập múa

 • tấp nập

Expand
VẦN - Tuần 11 - Bài 54. em ep
 • cá chép

 • dán tem

 • dép lê

 • lễ phép

 • nem chua

 • que kem

 • Vì sao

Expand
VẦN - Tuần 11 - Bài 55. Ôn tập
 • gắp

 • gấp chăn

 • khu vườn

 • mâm quả

 • ngắm hoa

 • ngõ hẻm

 • Vườn cà chua

 • xanh mướt

 • Chích choè và cò đáng chê

 • Chích choè và cò đáng chê

 • Chích choè và cò đáng chê

 • Chích choè và cò đáng chê

Expand
VẦN - Tuần 12 - Bài 56. êm êp
 • bếp lửa

 • cái gậy

 • lúa nếp

 • sắp xếp

 • tấm đệm

 • tập đếm

 • Tập đếm (Bài đọc)

 • thềm nhà

Expand
VẦN - Tuần 12 - Bài 57. im ip
 • bắt nhịp

 • bìm bịp

 • con nhím

 • gà chíp

 • trốn tìm

 • xem phim

 • Tam thể mơ

 • Tam thể mơ

Expand
VẦN - Tuần 12 - Bài 58. om op
 • chóp nón

 • đom đóm

 • góp tiền

 • hòm thư

 • Hòm thư (Bài đọc)

 • họp nhóm

 • thôn xóm

Expand
VẦN - Tuần 12 - Bài 59. ôm ôp
 • chôm chôm

 • con tôm

 • hộp sữa

 • làm gốm

 • ồm ộp

 • tốp ca

 • Cốm

 • Cốm

 • Cốm

Expand
VẦN - Tuần 12 - Bài 60. Ôn tập
 • hộp bánh

 • lom khom

 • lổm ngổm

 • móm mém

 • nếm

 • sim tím

 • xếp hình

 • Quả bóng rùa

 • Quả các miền

 • Quả bóng rùa

 • Quả các miền

 • Quả các miền

 • Quả bóng rùa

Expand
VẦN - Tuần 13 - Bài 61. ơm ơp
 • bát cơm

 • bơm xe

 • hợp tác

 • lợp nhà

 • ơm

 • ơp

 • Lan ốm

 • Lan ốm

 • Lan ốm

Expand
VẦN - Tuần 13 - Bài 62. um, up, uôm
 • ao chuôm

 • búp sen

 • chum

 • chụp đèn

 • lụp xụp

 • Mùa hè đến

 • mũm mĩm

 • quả muỗm

Expand
VẦN - Tuần 13 - Bài 63. ươm ươp
 • con bướm

 • cướp cờ

 • hạt cườm

 • quả mướp

 • ướp đá

 • vườn ươm

 • Giàn mướp

 • Giàn mướp

 • Giàn mướp

Expand
VẦN - Tuần 13 - Bài 64. iêm iêp yêm
 • bao diêm

 • diếp cá

 • dừa xiêm

 • liềm

 • tấm liếp

 • yếm

 • yểm trợ

 • Hiệp sĩ

 • Hiệp sĩ

 • Hiệp sĩ

 • Hiệp sĩ

 • Hiệp sĩ

Expand
VẦN - Tuần 13 - Bài 65. Ôn tập
 • cánh buồm

 • lớp

 • nơm

 • rơm

 • tiếp đón

 • túm tụm

 • xơ mướp

 • Căn nhà của thỏ

 • Người bán mũ và đàn khỉ

 • Căn nhà của thỏ

 • Người bán mũ và đàn khỉ

 • Căn nhà của thỏ

 • Người bán mũ và đàn khỉ

 • Người bán mũ và đàn khỉ

Expand
VẦN - Tuần 14 - Bài 66. ăng ăc
 • búp măng

 • ghế băng

 • khắc gỗ

 • mặc áo

 • quả lắc

 • Rằm tháng tám

 • thăng bằng

Expand
VẦN - Tuần 14 - Bài 67. âng âc
 • bậc thang

 • Giàn gấc

 • gió bấc

 • nâng lên

 • nhà tầng

 • quả gấc

 • vầng trán

Expand
VẦN - Tuần 14 - Bài 68. eng ec
 • cái xẻng

 • chó béc giê

 • gõ kẻng

 • sơn véc ni

 • tờ séc

 • xà beng

 • Giúp bạn

 • Giúp bạn

 • Giúp bạn

Expand
VẦN - Tuần 14 - Bài 69. ong oc
 • chong chóng

 • con cóc

 • học vẽ

 • Làm gì khi bị lạc

 • quả bóng

 • sóng biển

 • tóc bạc

Expand
VẦN - Tuần 14 - Bài 70. Ôn tập
 • bấc đèn

 • bóc vỏ

 • con còng

 • Đổ rác

 • mắc

 • mặc ấm

 • nắng

 • tâng bóng

 • trạm xăng

 • Chim trong lồng

 • Chim trong lồng

 • Chim trong lồng

 • Chim trong lồng

Expand
VẦN - Tuần 15 - Bài 71. ông ôc
 • con cua

 • con ốc

 • công viên

 • cột mốc

 • đánh trống

 • dòng sông

 • Mưa

 • Tập tầm vông

 • thợ mộc

Expand
VẦN - Tuần 15 - Bài 73. ưng ưc
 • chim ưng

 • con mực

 • củ gừng

 • mừng rỡ

 • náo nức

 • nóng bức

 • Hưng và Lực

 • Hưng và Lực

 • Hưng và Lực

Expand
VẦN - Tuần 15 - Bài 74. iêng iêc yêng
 • bàn tiệc

 • cá diếc

 • cái kiềng

 • chiêng đồng

 • con yểng

 • củ riềng

 • rạp xiếc

 • Sắc màu chim chóc

 • Sắc màu chim chóc

 • Sắc màu chim chóc

 • Sắc màu chim chóc

Expand
VẦN - Tuần 15 - Bài 75. Ôn tập
 • bông

 • chao liệng

 • Chuồn chuồn

 • con dốc

 • con ngỗng

 • gốc cây

 • sừng bò

 • tập thể dục

 • tung hứng

 • Gà con tìm sâu cho mẹ

 • Gà con tìm sâu cho mẹ

 • Gà con tìm sâu cho mẹ

 • Gà con tìm sâu cho mẹ

Expand
VẦN - Tuần 16 - Bài 76. uông uôc
 • cái cuốc

 • đi xuồng

 • đồng ruộng

 • luộc rau

 • ngọn đuốc

 • quả chuông

 • Giữ ấm

 • Giữ ấm

Expand
VẦN - Tuần 16 - Bài 77. ương ước
 • gương

 • hướng dương

 • lược gỗ

 • thược dược

 • thước kẻ

 • tô tượng

 • Làm vườn

 • Làm vườn

 • Làm vườn

Expand
VẦN - Tuần 16 - Bài 78. ênh êch
 • bập bênh

 • bệnh viện

 • con ếch

 • kênh rạch

 • vầng trăng chênh chếch

 • Bênh vực bạn

 • Bênh vực bạn

 • Bênh vực bạn

Expand
VẦN - Tuần 16 - Bài 79. inh ich
 • Lịch phát sóng

 • máy tính

 • ngộ nghĩnh

 • tinh khiết

 • tĩnh mịch

 • tờ lịch

 • xích đu

Expand
VẦN - Tuần 16 - Bài 80. Ôn tập
 • bình phong

 • cái phích

 • lênh đênh

 • luống rau

 • que tính

 • rước đèn

 • vỉ thuốc

 • xem kịch

 • Đọc sách

 • Tình bạn

 • Đọc sách

 • Tình bạn

 • Tình bạn

 • Đọc sách

Expand
VẦN - Tuần 17 - Bài 81. âu ây
 • Bác cần cẩu

 • cẩu hàng

 • cấy lúa

 • châu chấu

 • chim sâu

 • đám mây

 • nhảy dây

Expand
VẦN - Tuần 17 - Bài 82. eo êu
 • bèo tây

 • cái lều

 • cao lêu đêu

 • Chú thỏ tinh khôn

 • con mèo

 • con sếu

 • kéo co

Expand
VẦN - Tuần 17 - Bài 83. iu ưu
 • bưu thiếp

 • cái rìu

 • con cừu

 • địu con

 • quả lựu

 • trĩu quả

 • Xe cấp cứu

Expand
VẦN - Tuần 17 - Bài 84. oi ôi ơi
 • bơi lội

 • cái chổi

 • con dơi

 • con voi

 • gói bánh

 • nhà ngói

 • xôi nếp

 • Con gì

 • Con gì

 • Con gì

 • Con gì

Expand
VẦN - Tuần 17 - Bài 85. Ôn tập
 • cái kéo

 • chói chang

 • chơi cờ

 • chú tễu

 • con nghêu

 • quả sấu

 • thợ xây

 • tựu trường

 • Quả cam ngọt ngào

 • Tai và tay

 • Quả cam ngọt ngào

 • Tai và tay

 • Quả cam ngọt ngào

 • Quả cam ngọt ngào

Expand
VẦN - Tuần 18 - Bài 86. ui ưi
 • Con rùa

 • đàn ngan

 • Làm tính

 • mái nhà

 • nhà máy

 • tai nghe

Expand
VẦN - Tuần 18 - Bài 87. uôi ươi
 • con ruồi

 • đồng muối

 • Mặt cười

 • nải chuối

 • quả bưởi

 • quăng lưới

 • tưới cây

Expand
VẦN - Tuần 18 - Bài 88. Ôn tập
 • am ap

 • an at

 • ang ac

 • anh ach

 • bộ râu

 • Cấm đi một chiều

 • câu cá

 • Chỉ được rẽ phải

 • Chỉ được rẽ trái

 • chim sẻ

 • con sứa

 • Đường người đi bộ cắt ngang

 • hàng cau

 • Quy tắc giao thông

 • xẻ gỗ

Expand
VẦN - Tuần 18 - Bài 89. Ôn tập
 • cái kim

 • canh gác

 • cồn cát

 • ghềnh đá

 • gọn gàng

 • kiểm tra

 • Nhà có con gì

 • Dê con trồng củ cải

 • Dê con trồng củ cải

 • Dê con trồng củ cải

 • Dê con trồng củ cải

Expand
VẦN - Tuần 18 - Bài 90. Luyện tập
 • Con rùa

 • đàn ngan

 • Làm tính

 • mái nhà

 • nhà máy

 • tai nghe

Expand
 • Các sách cùng loại