Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

NXBGDVN - Tại cuộc họp ngày 16/2/2023, Tổng Giám đốc Hoàng Lê Bách đã chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.


Ngày 16/2/2023, làm việc với các bộ phận chuyên môn tại Cơ quan Văn phòng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và một số đơn vị thành viên, Tổng Giám đốc Hoàng Lê Bách đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai một số công việc quan trọng, gồm: Tổ chức thực hiện hiệu quả các Hội thảo giới thiệu sách giáo khoa lớp 4,8,11 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện đấu thầu mua sắm vật tư và dịch vụ in sách giáo dục theo đúng quy định của Nhà nước; triển khai cung ứng đầy đủ, đồng bộ, kịp thời sách giáo khoa trước thềm khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

 

Tổng Giám đốc Hoàng Lê Bách chỉ đạo tại cuộc họp ngày 16/2/2023

 

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp, kế hoạch nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của đơn vị theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo nxbgd.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: