Video hướng dẫn cho khoa học tiểu học

KHOA HỌC SƠ CẤP - HƯỚNG DẪN BẰNG VIDEO


Các video hướng dẫn ngắn gọn 'Cách quay video clip để giúp bắt đầu làm việc với € Sense và Coach 6 Lite.

 

1. Cách kết nối € Sense với máy tính

 

2. Cách khởi động Coach 6 Lite

 

3. Cách đo bằng € Sense

 

4. Cách phác họa đồ thị dự đoán

 

5. Làm thế nào để giữ cho phép đo cũ hoạt động

 

6. Cách đọc tọa độ trong biểu đồ

 

7. Cách phóng to một liên kết biểu đồ

 

 

8. Cách tạo chú thích trong biểu đồ

 

9. Cách mở, lưu trữ và in kết quả của học sinh 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: