Tập huấn tại Lào Cai

Giáo dục STEM là một trong những hoạt động giáo dục được nhấn mạnh trong chương trình giáo dục phổ thông mới để phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh.


Gần 200 giáo viên và cán bộ quản lí đã trao đổi , thảo luận và thực hành với các chủ đề STEM với T.S Tưởng Duy Hải – Giảng viên trường ĐHSP Hà Nội (chủ biên các tài liệu và các thuyết về dạy học trải nghiệm, dạy học theo định hướng STEM).

 

Các giáo viên đã được thực hành tổ chức các hoạt động trên các chủ đề:

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn:

Nhóm giáo viên lớp 1 trải nghiệm chủ đề "Âm thanh" dưới sự hướng dẫn của giảng viên và các thầy cô trợ giảng

Nhóm giáo viên lớp 4 tìm hiểu về chủ đề "Chuồng nuôi thú cưng"

Nhóm giáo viên tìm hiểu về chủ đề "Lọc nước mini"

Giáo viên thực hành đo nhiệt độ tại xích đạo và tại các cực trong chủ đề "Các chuyển động của trái đất

Giáo viên vận hành chủ đề "Em điều khiển đèn giao thông"

Các nhóm báo cáo về kết quả thực hành với mỗi chủ đề STEM

Nhóm giáo viên báo cáo về kết quả của chủ đề "Giữ ấm"

Buổi tập huấn được các giáo viên đánh giá là có hiệu quả và có thể tổ chức được tổ chức được trong năm học tới.

Các tài liệu liên quan đến buổi tập huấn được chia sẻ trên:

Website: http://sachthietbigiaoduc.vn/gioi-thieu-thiet-bi

Facebook: https://www.facebook.com/groups/trainghiemsangtaothcs/?epa=SEARCH_BOX

Lào Cai, ngày 14/9/2019


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu