Tập huấn tác giả viết bộ sách STEM


Sáng ngày 28/8/2018, tại Công ty CP Sách Giáo dục tại TP. Hà Nội đã tổ chức tập huấn các tác giả viết bộ sách STEM cho cho các môn Toán, Vật lí, Sinh học và Công nghệ  cấp Trung học cơ sở. Buổi tập huấn có sự tham gia của các tác giả trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tác giả và chuyên gia thiết bị của Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên và Cán bộ, biên tập viên của Công ty.

 

Buổi tập huấn với một số nội dung chính: Phương pháp Giáo dục theo định hướng STEM, thực hành một số bài mẫu STEM cho các môn Toán, Vật lí, Sinh học và Công nghệ và hướng dẫn sử dụng, khai thác dữ liệu phần mềm COACH 7.

 

Giáo dục STEM là phương pháp "học qua hành", "học theo dự án" mà học sinh sẽ sử dụng kiến thức tổng hợp của bốn môn Khoa học – Công nghệ - Kỹ thuật và Toán để giải quyết những vấn đề của cuộc sống. Từ đó, các em sẽ hình thành những kĩ năng và tư duy quan trọng để làm việc và hội nhập sau này như kĩ năng giao tiếp, cộng tác, tư duy phản biện và làm dự án. Đây thực sự là một bước đổi mới căn bản giáo dục theo định hướng phát triển năng lực.

 

Vấn đề STEM là gì?; Giáo viên sẽ tổ chức hoạt động như thế nào để học sinh tham gia và có tính thực tiến?; Học sinh sẽ cần những kỹ năng nào để tham gia các hoạt động đó?

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn.

 

 

 

 

 

 

 

Các tác giả thảo luận và nghe hướng dẫn sử dụng phần mềm COACH 7

 

 

 

 

 

 

 

Các tác giả xem và thực hành một số bài mẫu STEM của các môn Toán, Vật lí, Sinh học và Công nghệ


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu