« Trở về

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11

Kết nối tác giả
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) - Vũ Phương Liên - Cao Thị Châu Thủy (đồng Chủ biên) - Nguyễn Hồng Kiên - Lại Thị Yến Ngọc - Phạm Đình Văn
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: Liên hệ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2023

 

Giới thiệu sách

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Phân phối chương trình
 • PPCT-Hoat dong trai nghiem 11-CTST-Bản 1

Expand
Chủ đề 1. Phấn đấu hoàn thiện bản thân
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

Expand
Chủ đề 2. Tự tin và thích ứng với sự thay đổi
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

Expand
Chủ đề 3. Góp phần xây dựng và phát triển nhà trường
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

Expand
Chủ đề 4. Tham gia tổ chức cuộc sống gia đình
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

Expand
Chủ đề 5. Xây dựng và thực hiện kế hoạch chi tiêu phù hợp
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

Expand
Chủ đề 6. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

Expand
Chủ đề 7. Thông tin về các nhóm nghề cơ bản
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

Expand
Chủ đề 8. Học tập và rèn luyện theo định hướng nghề nghiệp
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

Expand
Chủ đề 9. Bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh và tài nguyên ở địa phương
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại