« Trở về

Tin học 1

Kết nối tác giả
Tác giả: Đào Thái Lai (Chủ biên) - Nguyễn Minh Thiên Hoàng - Trần Ngọc Khoa
Số trang: 44
Kích thước: 19 x 26 cm
Giá bán: 20000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2022

GIỚI THIỆU SÁCH

 

          Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối mặt với những khó khăn từ thiên tai, dịch bệnh,... việc nắm bắt được Công nghệ thông tin là việc làm cần thiết, đáp ứng về nhu cầu học tập, làm việc của mọi lứa tuổi. Cuốn Tin học 1 ra đời bước đầu giúp các em làm quen với công nghệ kĩ thuật số, đồng thời hình thành, phát triển các phẩm chất chủ yếu và năng lực môn học theo mục tiêu phát triển toàn diện.

 

          Nội dung cuốn Tin học 1 được thiết kế gồm 8 bài học, mỗi bài gồm 3 phần: Khám phá, Thực hành, Ứng dụng - Mở rộng nhằm giải quyết một đơn vị kiến thức, kĩ năng cụ thể. Cuối mỗi bài học có phần ghi nhớ giúp các em tóm tắt những điều quan trọng của bài học.

 

          Trọng tâm của cuốn sách tập trung vào các kĩ năng sử dụng chuột, bàn phím; làm quen với các trò chơi qua việc nhận biết các biểu tượng. Ngoài ra, các em được làm quen với TIPP10, School Coloring Book; bước đầu làm quen với ngôn ngữ lập trình KODU.

 

          Bên cạnh đó, đơn vị xuất bản còn cung cấp các bài giảng điện tử, video clip hướng dẫn và kế hoạch bài dạy kèm theo nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thầy cô giáo và các em học sinh thực hiện trong quá trình thực hiện cuốn sách.

 

          Công ty cổ phần Phát hành Sách giáo dục – Nhà xuất bản trân trọng giới thiệu và mong được đồng hành cùng các nhà quản lí, các thầy cô giáo và cộng đồng để mang đến những tài liệu hữu ích, có chất lượng cao dành cho các em học sinh, giúp các em phát triển trong môi trường số.

 

Công ty Cổ phần Phát hành Sách giáo dục

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Bài 1. Làm quen với máy tính
 • Tin học 1-Bài 1-Làm quen với máy tính-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 1-Làm quen với máy tính-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 1-Làm quen với máy tính-Tiết 2

 • Tin học 1-Bài 1-Làm quen với máy tính-Tiết 2

Expand
Bài 2. Chuột máy tính
 • Tin học 1-Bài 2-Chuột máy tính-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 2-Chuột máy tính-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 2-Chuột máy tính-Tiết 2

 • Tin học 1-Bài 2-Chuột máy tính-Tiết 2

Expand
Bài 3. Bàn phím máy tính
 • Tin học 1-Bài 3-Bàn phím máy tính-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 3-Bàn phím máy tính-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 3-Bàn phím máy tính-Tiết 2

 • Tin học 1-Bài 3-Bàn phím máy tính-Tiết 2

Expand
Bài 4. Tô màu với School Coloring Book
 • Tin học 1-Bài 4-Tô màu với school coloring...

 • Tin học 1-Bài 4-Tô màu với school coloring...

 • Tin học 1-Bài 4-Tô màu với school coloring...

 • Tin học 1-Bài 4-Tô màu với school coloring...

Expand
Bài 5. Làm quen với KUDO
 • Tin học 1-Bài 5-Làm quen với Kodu-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 5-Làm quen với Kodu-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 5-Làm quen với Kodu-Tiết 2

 • Tin học 1-Bài 5-Làm quen với Kodu-Tiết 2

Expand
Bài 6. Tạo đồi núi, chọn thuộc tính nhân vật, chọn thuộc tính nhân vật, vật thể
 • Tin học 1-Bài 6-Tạo đồi, núi chọn thuộc...

 • Tin học 1-Bài 6-Tạo đồi, núi chọn thuộc...

 • Tin học 1-Bài 6-Tạo đồi, núi chọn thuộc...

 • Tin học 1-Bài 6-Tạo đồi, núi chọn thuộc...

Expand
Bài 7. Tạo hồ nước, lập trình cho nhân vật di chuyển
 • Tin học 1-Bài 7-Tạo hồ nước, lập trình cho...

 • Tin học 1-Bài 7-Tạo hồ nước, lập trình cho...

 • Tin học 1-Bài 7-Tạo hồ nước, lập trình cho...

 • Tin học 1-Bài 7-Tạo hồ nước, lập trình cho...

Expand
Bài 8. Tạo đường dẫn
 • Tin học 1-Bài 8-Tạo đường dẫn-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 8-Tạo đường dẫn-Tiết 1

 • Tin học 1-Bài 8-Tạo đường dẫn-Tiết 2

 • Tin học 1-Bài 8-Tạo đường dẫn-Tiết 2

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại