« Trở về

Bài học STEM- Lớp 2

Kết nối tác giả
Tác giả: Tưởng Duy Hải (Chủ biên) - Trần Ngọc Bích - Lê Thị Thu Huyền - Nguyễn Hà My - Trần Thúy Ngà - Đào Thị Sen - Phạm Văn Thuận - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 74
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: Liên hệ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2023

Lời nói đầu

 

          Các em học sinh thân mến!

 

          Thuật ngữ STEM được giới thiệu bởi Quỹ Khoa học Hoa kì (NSF) vào năm 2001 để viết tắt cho cụm từ Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering) và Toán (Mathematics) nhằm tăng cường giáo dục Khoa học – Công nghệ – Kĩ thuật và Toán đáp ứng nhu cầu cho nguồn nhân lực cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ở nước ta, giáo dục STEM đã được đưa vào Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong các môn học thuộc lĩnh vực STEM từ cấp Tiểu học đến cấp Trung học phổ thông, giúp các em học sinh biết cách huy động tổng hợp kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật, tin học và toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 

          Với mong muốn giúp các em học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong các bài học môn Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tin học, Công nghệ tích hợp với tạo hình, sáng tạo trong môn Mĩ thuật để giải quyết vấn đề thực tiễn như: làm các đồ dùng học tập, đồ chơi, mô hình khoa học qua việc đề xuất các giải pháp thiết kế kĩ thuật, tìm tòi khám phá kiến thức mới, nhóm tác giả đã biên soạn bộ sách Bài học STEM cấp Tiểu học.

 

          Các bài học STEM được xây dựng dựa trên các đồ dùng, dụng cụ học tập có sẵn cùng với các vật liệu, vật dụng dễ tìm, dễ thấy ngay trong lớp học, trong nhà trường, trong gia đình để các em hợp tác với bạn tạo ra được các sản phẩm từ việc vận dụng các kiến thức của bài học ở trên lớp.

 

          Em hãy gìn giữ, bảo quản cẩn thận những sản phẩm của mình ở góc STEM trong lớp để cuối mỗi kì học, cả lớp sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày giới thiệu thành quả học tập với bố mẹ, thầy cô, anh chị và bạn bè. Đây là cơ hội để các em thể hiện mình đã làm được những gì trong khi học nhé!

 

          Chúc các em thành công!

CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Giới thiệu sách
 • 01-BH STEM 2-Gioi thiệu sách

Expand
Kế hoạch giáo dục cả năm
 • LỚP 2-KHDH BÀI HỌC STEM CẢ NĂM (17 BÀI)

Expand
Bài 1
 • BH STEM 2-Bài 1-Tia số của em-BGDT

 • BH STEM 2-Bài 1-Tia số của em-Tiết 1-KHBD

 • BH STEM 2-Bài 1-Tia số của em-Tiết 2-KHBD

Expand
Bài 2
 • BH STEM 2-Bài 2-Nghề nghiệp của người...

 • BH STEM 2-BÀI 2-Nghề nghiệp của người...

Expand
Bài 3
 • BH STEM 2-Bài 3-Giữ gìn vệ sinh nhà ở-BGDT

 • BH STEM 2-BÀI 3-Giữ gìn vệ sinh nhà ở-KHBD

Expand
Bài 4
 • BH STEM 2-Bài 4-Thanh cộng trong phạm vi...

 • BH STEM 2-BÀI 4-Thanh cộng trong phạm vi...

 • BH STEM 2-Bài 4-Thanh cộng trong phạm vi...

Expand
Bài 5
 • BH STEM 2-Bài 5-Lịch để bàn tiện ích-BGDT

 • BH STEM 2-BÀI 5-Lịch để bàn tiện ích-KHBD

 • BH STEM 2-Bài 5-Lịch để bàn tiện ích-PHT

Expand
Bài 6
 • BH STEM 2-Bài 6-Nơi sống của động vật-BGDT

 • BH STEM 2-BÀI 6-Nơi sống của động vật-KHBD

Expand
Bài 7
 • BH STEM 2-Bài 7-Thực hành nhân nhẩm, chia...

 • BH STEM 2-Bài 7-Thực hành nhân nhẩm, chia...

 • BH STEM 2-Bài 7-Thực hành nhân nhẩm, chia...

Expand
Bài 9
 • BH STEM 2-Bài 9-Trải nghiệm thành phố hình...

 • BH STEM 2-BÀI 9-Trải nghiệm thành phố hình...

Expand
Bài 10
 • BH STEM 2-Bài 10-Cơ quan vận động-BGDT

 • BH STEM 2-BÀI 10-Cơ quan vận động-KHBD

Expand
Bài 11
 • BH STEM 2-Bài 11-Thực hành biểu diễn số...

 • BH STEM 2-BÀI 11-Thực hành biểu diễn số...

 • BH STEM 2-BÀI 11-Thực hành biểu diễn số...

Expand
Bài 12
 • BH STEM 2-Bài 12-Bảo vệ cơ quan hô hấp-BGDT

 • BH STEM 2-BÀI 12-Bảo vệ cơ quan hô hấp-KHBD

Expand
Bài 13
 • BH STEM 2-Bài 13-Các loại phương tiện và...

 • BH STEM 2-BÀI 13-Các loại phương tiện và...

Expand
Bài 14
 • BH STEM 2-Bài 14-Thước gấp-BGDT

 • BH STEM 2-BÀI 14-Thước gấp-KHBD

 • BH STEM 2-Bài 14-Thước gấp-PHT

Expand
Bài 15
 • BH STEM 2-Bài 15-Các mùa trong năm ở Việt...

 • BH STEM 2-BÀI 15-Các mùa trong năm-KHBD

Expand
Bài 16
 • BH STEM 2-Bài 16-Vòng xoay ngẫu nhiên-BGDT

 • BH STEM 2-BÀI 16-Vòng xoay ngẫu nhiên-KHBD

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại