« Trở về

Bài học STEM- Lớp 3

Kết nối tác giả
Tác giả: Tưởng Duy Hải (Chủ biên) - Cao Hồng Huệ - Lê Thị Thu Huyền - Nguyễn Hà My - Trần Thúy Ngà - Đào Thị Sen - Phạm Văn Thuận - Vũ Thị Ngọc Thúy - Tô Thị Thanh Thủy - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 74
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: Liên hệ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2023

Lời nói đầu

 

          Các em học sinh thân mến!

 

          Thuật ngữ STEM được giới thiệu bởi Quỹ Khoa học Hoa kì (NSF) vào năm 2001 để viết tắt cho cụm từ Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kĩ thuật (Engineering) và Toán (Mathematics) nhằm tăng cường giáo dục Khoa học – Công nghệ – Kĩ thuật và Toán đáp ứng nhu cầu cho nguồn nhân lực cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ở nước ta, giáo dục STEM đã được đưa vào Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong các môn học thuộc lĩnh vực STEM từ cấp Tiểu học đến cấp Trung học phổ thông, giúp các em học sinh biết cách huy động tổng hợp kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật, tin học và toán học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

 

          Với mong muốn giúp các em học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức trong các bài học môn Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tin học, Công nghệ tích hợp với tạo hình, sáng tạo trong môn Mĩ thuật để giải quyết vấn đề thực tiễn như: làm các đồ dùng học tập, đồ chơi, mô hình khoa học qua việc đề xuất các giải pháp thiết kế kĩ thuật, tìm tòi khám phá kiến thức mới, nhóm tác giả đã biên soạn bộ sách Bài học STEM cấp Tiểu học.

 

          Các bài học STEM được xây dựng dựa trên các đồ dùng, dụng cụ học tập có sẵn cùng với các vật liệu, vật dụng dễ tìm, dễ thấy ngay trong lớp học, trong nhà trường, trong gia đình để các em hợp tác với bạn tạo ra được các sản phẩm từ việc vận dụng các kiến thức của bài học ở trên lớp.

 

          Em hãy gìn giữ, bảo quản cẩn thận những sản phẩm của mình ở góc STEM trong lớp để cuối mỗi kì học, cả lớp sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày giới thiệu thành quả học tập với bố mẹ, thầy cô, anh chị và bạn bè. Đây là cơ hội để các em thể hiện mình đã làm được những gì trong khi học nhé!

 

          Chúc các em thành công!

CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Giới thiệu sách
 • 01-BH STEM 3-Gioi thiệu sách

Expand
Kế hoạch giáo dục cả năm
 • 02-LỚP 3-KHGD BÀI HỌC STEM CẢ NĂM

Expand
Bài 1
 • BH STEM 3-Bài 1-Họ hàng nội ngoại-BGDT

 • BH STEM 3-Bài 1-Họ hàng nội ngoại-KHBD

Expand
Bài 2
 • BH STEM 3-Bài 2-Bảng nhân, chia-BGDT

 • BH STEM 3-Bài 2-Bảng nhân, chia-KHBD

Expand
Bài 3
 • BH STEM 3-Bài 3-Trải nghiệm một phần mấy-BGDT

 • BH STEM 3-Bài 3-Trải nghiệm một phần mấy-KHBD

 • BH STEM 3-Bài 3-Trải nghiệm một phần mấy-PHT

Expand
Bài 4
 • BH STEM 3-BÀI 4-Cẩm nang sử dụng máy tính...

 • BH STEM 3-Bài 4-Cẩm nang sử dụng máy...

Expand
Bài 5
 • BH STEM 3-Bài 5-Di tích lịch sử và cảnh...

 • BH STEM 3-BÀI 5-Di tích lịch sử văn hoà và...

Expand
Bài 6
 • BH STEM 3-Bài 6-Cẩm nang sử dụng máy thu...

 • BH STEM 3-BÀI 6-Cẩm nang sử dụng máy thu...

Expand
Bài 7
 • BH STEM 3-Bài 7-Các bộ phận của thực vật-BGDT

 • BH STEM 3-BÀI 7-Các bộ phận của thực vật-KHBD

Expand
Bài 8
 • BH STEM 3-Bài 8-Cân thăng bằng-BGDT

 • BH STEM 3-BÀI 8-Cân thăng bằng-KHBD

 • BH STEM 3-BÀI 8-Cân thăng bằng-PHT

Expand
Bài 10
 • BH STEM 3-Bài 10-Đồng hồ sử dụng số La...

 • BH STEM 3-Bài 10-Đồng hồ sử dụng số La...

 • BH STEM 3-Bài 10-Đồng hồ sử dụng số La Mã-PHT

Expand
Bài 11
 • BH STEM 3-Bài 11-Cơ quan tiêu hóa-BGDT

 • BH STEM 3-BÀI 11-Cơ quan tiêu hoá-KHBD

Expand
Bài 12
 • BH STEM 3-BÀI 12-Thực hành với tệp và thư...

 • BH STEM 3-Bài 12-Thực hành với tệp và thư...

Expand
Bài 13
 • BH STEM 3-Bài 13-Trải nghiệm cùng diện...

 • BH STEM 3-Bài 13-Trải nghiệm cùng diện...

 • BH STEM 3-BàI 13-Trải nghiệm cùng DT hình...

Expand
Bài 14
 • BH STEM 3-Bài 14-Sáng tạo đồ dùng học...

 • BH STEM 3-BÀI 14-Sáng tạo đồ dùng học...

Expand
Bài 15
 • BH STEM 3-Bài 15-Bề mặt Trái Đất-BGDT

 • BH STEM 3-BÀI 15-Bề mặt trái đất-KHBD

Expand
Bài 16
 • BH STEM 3-BÀI 16-Mô hình mặt trời-trái đất...

 • BH STEM 3-Bài 16-Mô hình Mặt Trời-Trái...

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại