« Trở về

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8

Kết nối tác giả
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa (Tổng Chủ biên) - Lại Thị Yến Ngọc (Chủ biên) - Nguyễn Hồng Kiên - Nguyễn Thị Bích Liên - Trần Thị Quỳnh Trang - Phạm Đình Văn
Số trang: 84
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: Liên hệ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2023

Giới thiệu sách

 

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tài liệu tập huấn
 • Câu hỏi tập huấn GV sử dụng SGK

 • Slide tập huấn GV sử dụng SGK

 • Tài liệu bồi dưỡng GV sử dụng SGK (Bìa)

 • Tài liệu bồi dưỡng GV sử dụng SGK (Ruột)

Expand
Chủ đề 1. Khám phá một số đặc điểm của bản thân
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

Expand
Phân phối chương trình
 • PPCT-Hoat dong trai nghiem 8-CTST-Bản 1

Expand
Chủ đề 2. Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

Expand
Chủ đề 3. Xây dựng trường học thân thiện
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

Expand
Chủ đề 4. Sống hòa hợp trong gia đình
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

Expand
Chủ đề 5. Làm quen với kinh doanh
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

Expand
Chủ đề 6. Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

Expand
Chủ đề 7. Truyền thông phòng tránh thiên tai
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

Expand
Chủ đề 8. Tìm hiểu nghề trong xã hội hiện đại
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

Expand
Chủ đề 9. Xây dựng kế hoạch học tập theo hứng thú nghề nghiệp
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

Expand
 • Các sách cùng loại