« Trở về

Hoạt động giáo dục STEM- Lớp 1

Tác giả: Tưởng Duy Hải (Chủ biên) - Trần Ngọc Chất - Đào Thị Sen - An Biên Thùy - Trần Bá Trình
Số trang: 68
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: 25000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

LỜI NÓI ĐẦU

 

Các em học sinh thân mến

 

Giáo dục STEM giúp các em khám phá vai trò của khoa học, công nghệ và toán học trong nhận thức về cuộc sống xung quanh và biết ứng dụng khoa học phục vụ cuộc sống.

Cuốn sách Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 được thiết kế với 13 bài học tương ứng với 4 chủ đề sau:

 

1. Ánh sáng

 

2. Nhiệt độ

 

3. Tìm hiểu về âm thanh

 

4. Chuyển động bằng phản lực

 

Các bài học STEM được thiết kế để các em có thể thực hiện trên lớp trong phòng khoa học, công nghệ ở trường hoặc ở nhà với các dụng cụ dễ tìm, dễ kiếm, dễ gia công, trong đó có cả các thiết bị giúp các em khám phá về cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh qua điện thoại, máy tính của các thầy cô.

 

Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và sự tò mò ham hiểu biết, ham khám phá khoa học, công nghệ của các em, hi vọng cuốn sách sẽ giúp các em thu được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống muôn màu của chúng ta.

 

Chúc các em thành công trên con đường chinh phục khoa học, công nghệ tương lai.

Các tác giả!

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1.1.Sáng đến mức nào
 • Chủ đề 1.1.Sáng đến mức nào

 • Chủ đề 1.1.Sáng đến mức nào

 • Chủ đề 1.1.Sáng đến mức nào

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1.2.Độ sáng của ánh sáng
 • Chủ đề 1.2.Độ sáng của ánh sáng

 • Chủ đề 1.2.Độ sáng của ánh sáng

 • Chủ đề 1.2.Độ sáng của ánh sáng

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1.3.Ánh sáng và sự vật
 • Chủ đề 1.3.Ánh sáng và sự vật

 • Chủ đề 1.3.Ánh sáng và sự vật

 • Chủ đề 1.3.Ánh sáng và sự vật

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1.4.Tạo màu cầu vồng
 • Chủ đề 1.4.Tạo màu cầu vồng

 • Chủ đề 1.4.Tạo màu cầu vồng

 • Chủ đề 1.4.Tạo màu cầu vồng

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.1.Em đo nhiệt độ
 • Chủ đề 2.1.Em đo nhiệt độ

 • Chủ đề 2.1.Em đo nhiệt độ

 • Chủ đề 2.1.Em đo nhiệt độ

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.2.Đường biểu diễn nhiệt độ
 • Chủ đề 2.2.Đường biểu diễn nhiệt độ

 • Chủ đề 2.2.Đường biểu diễn nhiệt độ

 • Chủ đề 2.2.Đường biểu diễn nhiệt độ

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.3.Giữ ấm
 • Chủ đề 2.3.Giữ ấm

 • Chủ đề 2.3.Giữ ấm

 • Chủ đề 2.3.Giữ ấm

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.4.Thiết kế áo ấm cho vật nuôi
 • Chủ đề 2.4.Thiết kế áo ấm cho vật nuôi

 • Chủ đề 2.4.Thiết kế áo ấm cho vật nuôi

 • Chủ đề 2.4.Thiết kế áo ấm cho vật nuôi

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.1.Tạo âm thanh
 • Chủ đề 3.1.Tạo âm thanh

 • Chủ đề 3.1.Tạo âm thanh

 • Chủ đề 3.1.Tạo âm thanh

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.2.Phát âm
 • Chủ đề 3.2.Phát âm

 • Chủ đề 3.2.Phát âm

 • Chủ đề 3.2.Phát âm

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.3.Tạo ra âm nhạc
 • Chủ đề 3.3.Tạo ra âm nhạc

 • Chủ đề 3.3.Tạo ra âm nhạc

 • Chủ đề 3.3.Tạo ra âm nhạc

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.4.Chế tạo sáo
 • Chủ đề 3.4.Chế tạo sáo

 • Chủ đề 3.4.Chế tạo sáo

 • Chủ đề 3.4.Chế tạo sáo

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực (tiết 1-2)
 • Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực (tiết 1-2)

 • Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực (tiết 1-2)

 • Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực (tiết 3-4)
 • Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực (tiết 3-4)

 • Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực (tiết 3-4)

 • Chủ đề 4.Chuyển động bằng phản lực

Expand
Tập huấn Giáo dục STEM
 • Tập huấn Giáo dục STEM P1:

 • Tập huấn Giáo dục STEM P2:

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 1. Ánh sáng
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

 • H38

 • H39

 • H40

 • H41

 • H42

 • H43

 • H44

 • H45

 • H46

 • H47

 • H48

 • H49

 • H50

 • H51

 • H52

 • H53

 • H54

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 2. Nhiệt độ
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

 • H38

 • H39

 • H40

 • H41

 • H42

 • H43

 • H44

 • H45

 • H46

 • H47

 • H48

 • H49

 • H50

 • H51

 • H52

 • H53

 • H54

 • H55

 • H56

 • H57

 • H58

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 3. Tìm hiểu về âm thanh
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 4. Chuyển động bằng phản lực
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

Expand
 • Các sách cùng loại