« Trở về

Hoạt động giáo dục STEM- Lớp 2

Tác giả: Tưởng Duy Hải (Chủ biên) - Trần Ngọc Chất - Đào Thị Sen - An Biên Thùy - Trần Bá Trình
Số trang: 68
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: 25000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

LỜI NÓI ĐẦU

 

Các em học sinh thân mến

 

Giáo dục STEM giúp các em khám phá vai trò của khoa học, công nghệ và toán học trong nhận thức về cuộc sống xung quanh và biết ứng dụng khoa học phục vụ cuộc sống.

Cuốn sách Hoạt động giáo dục STEM lớp 2 được thiết kế với 12 bài học tương ứng với 4 chủ đề sau:

 

1. Ánh sáng

 

2. Nhiệt độ

 

3. Tìm hiểu về âm thanh

 

4. Chạy xe bằng dây chun

 

Các bài học STEM được thiết kế để các em có thể thực hiện trên lớp với các dụng cụ dễ tìm, dễ kiếm, dễ gia công, trong đó có cả các thiết bị giúp các em khám phá về cảm biến ánh sáng, nhiệt độ, âm thanh qua điện thoại, máy tính của các thầy cô.

 

Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và sự tò mò ham hiểu biết, ham khám phá khoa học, công nghệ của các em, hi vọng cuốn sách sẽ giúp các em thu được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống muôn màu của chúng ta.

 

Chúc các em thành công trên con đường chinh phục khoa học, công nghệ tương lai.

Các tác giả!

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1.1.Tạo hình ảnh nhờ ánh sáng
 • Chủ đề 1.1.Tạo hình ảnh nhờ ánh sáng

 • Chủ đề 1.1.Tạo hình ảnh nhờ ánh sáng

 • Chủ đề 1.1.Tạo hình ảnh nhờ ánh sáng

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1.2.Nhìn thấy và được nhìn thấy
 • Chủ đề 1.2.Nhìn thấy và được nhìn thấy

 • Chủ đề 1.2.Nhìn thấy và được nhìn thấy

 • Chủ đề 1.2.Nhìn thấy và được nhìn thấy...

 • Chủ đề 1.2.Nhìn thấy và được nhìn thấy...

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 1.3.Kính vạn hoa
 • Chủ đề 1.3.Kính vạn hoa

 • Chủ đề 1.3.Kính vạn hoa

 • Chủ đề 1.3.Kính vạn hoa

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.1.Truyền nhiệt
 • Chủ đề 2.1.Truyền nhiệt

 • Chủ đề 2.1.Truyền nhiệt

 • Chủ đề 2.2.Các cách truyền nhiệt

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.2.Các cách truyền nhiệt
 • Chủ đề 2.2.Các cách truyền nhiệt

 • Chủ đề 2.2.Các cách truyền nhiệt

 • Chủ đề 2.2.Các cách truyền nhiệt

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.3.Nóng chảy
 • Chủ đề 2.3.Nóng chảy

 • Chủ đề 2.3.Nóng chảy

 • Chủ đề 2.3.Nóng chảy

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 2.4.Làm kem siêu tốc
 • Chủ đề 2.4.Làm kem siêu tốc

 • Chủ đề 2.4.Làm kem siêu tốc

 • Chủ đề 2.4.Làm kem siêu tốc

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.1.Nghe được âm thanh
 • Chủ đề 3.1.Nghe được âm thanh

 • Chủ đề 3.1.Nghe được âm thanh

 • Chủ đề 3.1.Nghe được âm thanh

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.2.Tạo âm thanh to
 • Chủ đề 3.2.Tạo âm thanh to

 • Chủ đề 3.2.Tạo âm thanh to

 • Chủ đề 3.2.Tạo âm thanh to

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.3.Ngăn chặn tiếng ồn
 • Chủ đề 3.3.Ngăn chặn tiếng ồn

 • Chủ đề 3.3.Ngăn chặn tiếng ồn

 • Chủ đề 3.3.Ngăn chặn tiếng ồn

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 3.4.Loa cho điện thoại
 • Chủ đề 3.4.Loa cho điện thoại

 • Chủ đề 3.4.Loa cho điện thoại

 • Chủ đề 3.4.Loa cho điện thoại

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun (tiết 1-2)
 • Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun (tiết 1-2)

 • Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun (tiết 1-2)

 • Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun

Expand
Kế hoạch bài dạy - Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun (tiết 3-4)
 • Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun

 • Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun (tiết 3-4)

 • Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun (tiết 3-4)

 • Chủ đề 4.Xe chạy bằng dây chun

Expand
Tập huấn Giáo dục STEM
 • Tập huấn Giáo dục STEM P1:

 • Tập huấn Giáo dục STEM P2:

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 1. Ánh sáng
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H16

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

 • H38

 • H39

 • H40

 • H41

 • H42

 • H43

 • H44

 • H45

 • H46

 • H47

 • H48

 • H49

 • H50

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 2. Nhiệt độ
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H36

 • H37

 • H38

 • H39

 • H40

 • H41

 • H42

 • H43

 • H44

 • H45

 • H46

 • H47

 • H48

 • H49

 • H50

 • H51

 • H52

 • H53

 • H54

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 3. Tìm hiểu về âm thanh
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

 • H38

 • H39

 • H40

 • H52

 • H62

Expand
Hình ảnh - Chủ đề 4. Xe chạy bằng dây chun
 • H01

 • H02

 • H03

 • H04

 • H05

 • H06

 • H07

 • H08

 • H09

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

Expand
 • Các sách cùng loại