Cảm biến

CMA có hai dòng cảm biến, cảm biến BT và ML. Cảm biến BT có thể được sử dụng với các giao diện CMA CLAB, CoachLab II / II +, VinciLab và EuroLab. Cảm biến ML chỉ có thể được sử dụng với bộ ghi dữ liệu CMA MoLab. Cảm biến USB có thể được kết nối trực tiếp với cổng USB trên máy tính của bạn.