Cảm biến ML

Cảm biến ML hiện đại, các cảm biến kỹ thuật số I2C, có thể chuyển đổi các giá trị số đo được thành các giá trị số (bộ chuyển đổi AD trên bo mạch). Chúng nhỏ gọn và sử dụng phích cắm giắc cắm mini 5 chân. Cảm biến ML chỉ có thể được kết nối với bộ ghi dữ liệu CMA MoLab. Các cáp cảm biến cần thiết để kết nối các cảm biến với một thiết bị chuyển đổi không được cung cấp cùng với các cảm biến, chúng được cung cấp với các thiết bị chuyển đổi của MoLab.