Phần mềm

Phần mềm Coach là phần mềm có tính linh hoạt và hoàn thiện nhất để đáp ứng nhu cầu của giáo dục STEM. Coach tích hợp các công cụ ICT, giống như các công nghệ được các nhà khoa học chuyên nghiệp sử dụng và tạo điều kiện cho các phương pháp dạy học dựa trên tìm tòi khám phá. Bằng cách thu thập dữ liệu chất lượng cao, xây dựng và sử dụng mô hình, sử dụng mô phỏng và trực quan hóa, so sánh kết quả từ thí nghiệm và mô hình, học sinh có thể tích cực tham gia vào các hoạt động học tập thực. Coach 7 là sự kế thừa của Coach 6 và được hỗ trợ các tính năng mới và cải tiến môi trường làm việc độc đáo và mạnh hơn.