Cảm biến BT

Cảm biến CMA với đầu nối BT có thể được kết nối trực tiếp với các thiết bị chuyển đổi của CMA bằng đầu vào BT tương tự như € Lab, CLAB, CoachLab II + và VinciLab. Các cảm biến này được tự động nhận diện bởi các thiết bị chuyển đổi đó. Các cảm biến này không thể được sử dụng với bộ ghi dữ liệu MoLab.