Tập huấn


teachers2Sử dụng công nghệ mở ra nhiều cơ hội mới trong việc giảng dạy. Sự thành công của việc ứng dụng công nghệ trong trường học phụ thuộc rất nhiều vào tầm nhìn và hành động của giáo viên. Giáo viên cần nhận ra lợi ích của công nghệ để nâng cao hiểu biết của học sinh. Việc sử dụng hiệu quả công nghệ đòi hỏi phải phát triển các kỹ năng, trong đó có các kĩ năng về phần mềm và phần cứng cùng với một số phương pháp sư phạm và thực hành khoa học. Để giúp giáo viên sử dụng công nghệ trong giảng dạy kết hợp với các phương pháp giảng dạy hiện đại, chúng tôi tổ chức các khóa tập huấn giáo viên ở nhiều Tỉnh thành trên toàn quốc.


Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giúp học sinh có thể sử dụng công nghệ trong các lớp học khoa học thực. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã hợp tác với các đơn vị giáo dục liên quan: tổ chức giáo dục, trường học, giáo viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu. Trong trường hợp bạn muốn tổ chức một hội thảo để giới thiệu cho giáo viên hoặc tập huấn giáo viên, hãy liên hệ với chúng tôi.


Trong những năm qua, chúng tôi đã tham gia vào nhiều dự án quốc tế nhờ đó mà tài liệu tập huấn giáo viên đã phong phú hơn.

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu