Sinh lí thực vật

Trong hoạt động này, học sinh chiết xuất chất diệp lục từ lá cây. Phổ hấp thụ của dung dịch được đo và so sánh với phổ hấp thụ của các sắc tố khác.

Xem "Hấp thụ ánh sáng của diệp lục"

Quang hợp (cường độ ánh sáng) Trong hoạt động này học sinh kiểm tra quang hợp. Sử dụng cảm biến O2 để đo tốc độ quang hợp ở các cường độ ánh sáng khác nhau. Làm thế nào nhiều bất lợi có một cây trong bóng râm nào?

Xem "Quang hợp (cường độ ánh sáng)"