I. Âm, nóng, lạnh Trong bài học này, học sinh học cách đo nhiệt độ một cách khách quan.

Xem "I. Âm, nóng, lạnh"

III. Giữ ấm Trong bài học này, học sinh học cách làm nóng mọi thứ và khám phá sự khác biệt giữa các nguồn nhiệt và chất cách nhiệt.

Xem "III. Giữ ấm"

IV. Tạo ra nhiệt độ phù hợp Trong bài học này, học sinh trộn nước lạnh và nóng và đưa ra dự đoán và đo nhiệt độ kết quả của hỗn hợp.

Xem "IV. Tạo ra nhiệt độ phù hợp"

IX. Phản ứng hóa học Trong bài học này, học sinh đo sự thay đổi nhiệt độ trong phản ứng hóa học của giấm và baking soda.

Xem "IX. Phản ứng hóa học"

V. Làm nguội Trong bài học này, học sinh ghi lại nhiệt độ trong quá trình làm nguội.

Xem "V. Làm nguội"

VI. Làm nguội nhanh Trong bài học này, học sinh tìm hiểu cách thức truyền nhiệt và cách làm nguội mọi thứ nhanh hơn.

Xem "VI. Làm nguội nhanh"

VII. Nóng chảy Trong bài học này, sinh viên được giới thiệu về khái niệm tan chảy. Họ tìm thấy nhiệt độ nóng chảy của nước đá và quan sát sự thay đổi của nhiệt độ này sau khi thêm muối.

Xem "VII. Nóng chảy"

I. Sáng đến mức nào Trong bài học này, học sinh học cách làm việc với cảm biến ánh sáng của € Sense và đo độ sáng của các nguồn sáng khác nhau.

Xem "I. Sáng đến mức nào"

II.Tạo đồ thị Trong bài học này, học sinh học cách thực hiện và giải thích các biểu đồ cường độ ánh sáng.

Xem "II.Tạo đồ thị"

I. Âm thanh là gì Trong hoạt động này, sinh viên khám phá cách tạo ra âm thanh, họ sử dụng cảm biến âm thanh để ghi lại âm thanh của một âm thoa và để hiển thị dạng sóng âm thanh của nó.

Xem "I. Âm thanh là gì"

III. Tạo ra âm nhạc Trong bài học này, học sinh học được biết rằng âm thanh cần một môi trường để truyền và có thể truyền không chỉ qua không khí mà còn qua các vật liệu khác.

Xem "III. Tạo ra âm nhạc"

IV. Âm thanh truyền như thế nào Trong bài học này, học sinh học được biết rằng âm thanh cần một môi trường để truyền và có thể truyền không chỉ qua không khí mà còn qua các vật liệu khác.

Xem "IV. Âm thanh truyền như thế nào"

V. Độ to của âm thanh Trong bài học này, học sinh sử dụng cảm biến âm thanh và đo cường độ âm thanh của các âm thanh khác nhau. Cảm biến âm thanh hoạt động như một máy đo mức âm thanh và đo mức âm thanh bằng decibel (dB).

Xem "V. Độ to của âm thanh"

VI. Ngăn chặn tiếng ồn Trong bài học này, học sinh nhận ra rằng âm thanh có thể gây tổn hại thính giác và tìm các cách giảm cường độ âm thanh.

Xem "VI. Ngăn chặn tiếng ồn"