Khám phá về nhiệt và nhiệt độ

I. Âm, nóng, lạnh Trong bài học này, học sinh học cách đo nhiệt độ một cách khách quan.

Xem "I. Âm, nóng, lạnh"

III. Giữ ấm Trong bài học này, học sinh học cách làm nóng mọi thứ và khám phá sự khác biệt giữa các nguồn nhiệt và chất cách nhiệt.

Xem "III. Giữ ấm"

IV. Tạo ra nhiệt độ phù hợp Trong bài học này, học sinh trộn nước lạnh và nóng và đưa ra dự đoán và đo nhiệt độ kết quả của hỗn hợp.

Xem "IV. Tạo ra nhiệt độ phù hợp"

IX. Phản ứng hóa học Trong bài học này, học sinh đo sự thay đổi nhiệt độ trong phản ứng hóa học của giấm và baking soda.

Xem "IX. Phản ứng hóa học"

V. Làm nguội Trong bài học này, học sinh ghi lại nhiệt độ trong quá trình làm nguội.

Xem "V. Làm nguội"

VI. Làm nguội nhanh Trong bài học này, học sinh tìm hiểu cách thức truyền nhiệt và cách làm nguội mọi thứ nhanh hơn.

Xem "VI. Làm nguội nhanh"

VII. Nóng chảy Trong bài học này, sinh viên được giới thiệu về khái niệm tan chảy. Họ tìm thấy nhiệt độ nóng chảy của nước đá và quan sát sự thay đổi của nhiệt độ này sau khi thêm muối.

Xem "VII. Nóng chảy"