Khám phá về ánh sáng

I. Sáng đến mức nào Trong bài học này, học sinh học cách làm việc với cảm biến ánh sáng của € Sense và đo độ sáng của các nguồn sáng khác nhau.

Xem "I. Sáng đến mức nào"

II.Tạo đồ thị Trong bài học này, học sinh học cách thực hiện và giải thích các biểu đồ cường độ ánh sáng.

Xem "II.Tạo đồ thị"