Phản ứng Oxi hóa khử

Cái chai màu xanh Trong hoạt động này, học sinh được cho một bình erlenmeyer có nắp có chứa chất lỏng không màu (có thể hơi vàng). Để giới thiệu hiện tượng, giáo viên lắc chai. Các sinh viên lấy nó từ đó và sử dụng trong số các khả năng khác một cảm biến ORP để điều tra hiện tượng.

Xem "Cái chai màu xanh"

Hàm lượng sắt của len thép Trong hoạt động này, học sinh sẽ tiến hành chuẩn độ để xác định hàm lượng sắt trong len thép. Điểm tương đương có thể được xác định từ đường chuẩn độ. So với chuẩn độ thông thường, một cách sử dụng buret động cơ bước tự động bổ sung thêm một chiều cho thí nghiệm, cho phép thêm cơ sở sử dụng tốc độ không đổi. Về vấn đề đó, thí nghiệm này tập trung vào việc thiết lập thử nghiệm và phân tích kết quả. Việc thực hiện thí nghiệm thực tế được thực hiện tự động sau khi học sinh nhấn Bắt đầu.

Xem "Hàm lượng sắt của len thép"