Axit và Bazơ

Chuẩn độ axit - bazơ Trong các hoạt động này, học sinh sử dụng phương pháp chuẩn độ để xác định nồng độ dung dịch axit chưa biết.

Xem "Chuẩn độ axit - bazơ"

Có tính axit hay bazơ Trong thí nghiệm đơn giản này, sinh viên dự đoán liệu các giải pháp gia đình khác nhau có tính axit, cơ bản hay trung tính và kiểm tra các giả thuyết của họ bằng cách đo bằng cảm biến pH.

Xem "Có tính axit hay bazơ"