Nhiệt độ

Nhiệt độ

Hàm lượng năng lượng của thực phẩm Đây là một hoạt động trong đó các nhóm sinh viên khác nhau có thể điều tra các mặt hàng thực phẩm khác nhau. Một mẫu thực phẩm có khối lượng đã biết được đốt cháy, làm nóng một nhiệt lượng kế. Học sinh ghi lại nhiệt độ của nước được làm nóng bằng máy đo màu, tính năng lượng truyền vào nước và từ đó ước tính năng lượng hiện diện trên một đơn vị khối lượng thực phẩm.

Xem "Hàm lượng năng lượng của thực phẩm"

I. Âm, nóng, lạnh Trong bài học này, học sinh học cách đo nhiệt độ một cách khách quan.

Xem "I. Âm, nóng, lạnh"

II. Đồ thị nhiệt độ Trong bài học này, học sinh học cách làm và giải thích các biểu đồ nhiệt độ.

Xem "II. Đồ thị nhiệt độ"

III. Giữ ấm Trong bài học này, học sinh học cách làm nóng mọi thứ và khám phá sự khác biệt giữa các nguồn nhiệt và chất cách nhiệt.

Xem "III. Giữ ấm"

IV. Tạo ra nhiệt độ phù hợp Trong bài học này, học sinh trộn nước lạnh và nóng và đưa ra dự đoán và đo nhiệt độ kết quả của hỗn hợp.

Xem "IV. Tạo ra nhiệt độ phù hợp"

V. Làm nguội Trong bài học này, học sinh ghi lại nhiệt độ trong quá trình làm nguội.

Xem "V. Làm nguội"

VI. Làm nguội nhanh Trong bài học này, học sinh tìm hiểu cách thức truyền nhiệt và cách làm nguội mọi thứ nhanh hơn.

Xem "VI. Làm nguội nhanh"

VII. Nóng chảy Trong bài học này, sinh viên được giới thiệu về khái niệm tan chảy. Họ tìm thấy nhiệt độ nóng chảy của nước đá và quan sát sự thay đổi của nhiệt độ này sau khi thêm muối.

Xem "VII. Nóng chảy"