Tăng cường kĩ năng sống trong chương trình SGK mới

Kỹ năng vệ sinh cá nhân, kỹ năng sống cho các học sinh trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Nội dung này sẽ xuyên suốt từ lớp 1 đến lớp chín. Điều này đảm bảo yêu cầu tiếp tục đào tạo một thế hệ mới, có kỹ năng tốt về chăm sóc bản thân và tuân thủ những quy định chung vì một xã hội phát triển.


 

Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau đây:

 

Nguồn VTV

Theo nxbgd.vn


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu