Giáo viên đánh giá cao về chương trình, sách giáo khoa mới

Sau khi nghiên cứu để lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông, các giáo viên đều đánh giá cao chất lượng từ nội dung đến hình thức của sách giáo khoa mới. Nhiều địa phương cho biết, sẽ trang bị đầy đủ các bộ sách giáo khoa lớp 1 trong thư viện các nhà trường để giáo viên, học sinh có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc dạy và học.Chưa có lời bình nào. Bắt đầu