Đại hội Chi bộ Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục


Đại hội Chi bộ Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục

Lần thứ I, nhiệm kì 2020-2022

 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch số 1251-KH/ĐUB ngày 31/10/2019 của Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 459-KH/ĐU ngày 22/11/2019 của Đảng ủy NXBGDVN về kế hoạch tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kì 2020 – 2022 tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ NXBGDVN nhiệm kì 2020 – 2025, Ban Chi ủy Chi bộ Công ty Cổ phần Phát hành Sách Giáo dục đã quyết định triệu tập Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 vào ngày 17/3/2020

 

Đ/c Đặng Thanh Hải – Đảng ủy viên Đảng ủy Nhà XBGDVN và Đ/c Cấn Hữu Hải – nguyên Bí thư Chi bộ Công ty CP PHSGD tặng hoa Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022.

 

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Thanh Hải – Đảng ủy viên Đảng ủy Nhà XBGDVN, đại biểu của các phòng nghiệp vụ, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và sự có mặt đông đủ của các đồng chí trong Ban Chi ủy và Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ.

 

Nhìn lại thời gian qua, toàn thể Chi bộ đã đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, hoạt động hiệu quả góp phần đáng kể trong thực hiện kế hoạch và Nghị quyết của Chi bộ. Đạt được những kết quả trên chính là nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chi ủy và sự đoàn kết nhất trí trong Chi bộ Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong điều hành và chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Chi bộ Công ty CP Phát hành Sách Giáo dục đã nhận được sự lãnh đạo và chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Nhà XBGDVN, sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị, đoàn thể trong cơ quan.

 

Đại hội đã nhìn lại tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua, rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở để đề ra phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp sát hợp với thực tiễn. Đại hội đã xem xét lựa chọn những Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng để bầu vào Chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thị Khánh Quyên - giữ chức vụ Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Uyên - giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ để lãnh đạo hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

 

Nghị quyết Đại hội đã cụ thể hóa phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2022 trong đó thể hiện quyết tâm của Chi bộ khắc phục mọi khó khăn thử thách để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

 

Phòng HCTH


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu