« Trở về

Hoạt động trải nghiệm 3

Kết nối tác giả
Tác giả: Phó Đức Hòa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên) - Bùi Ngọc Diệp - Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên) - Nguyễn Hà My - Đặng Thị Thanh Nhàn - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 92
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: 15000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2022

LỜI NÓI ĐẦU

 

Các em học sinh lớp 3 thân mến!

 

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 3 được biên soạn nhằm giúp các em phát triển phẩm chất và năng lực để làm chủ bản thân, hiểu và thích ứng với môi trường sống, từ đó có những hành động, thói quen phù hợp giúp các em ngày càng tiến bộ, thành công.

 

Nội dung sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm 3 được thiết kế thành 9 chủ đề tương ứng với 9 tháng của năm học. Mỗi chủ đề được thực hiện theo ba loại hình Sinh hoạt dưới cờ, Hoạt động giáo dục theo chủ đề và Sinh hoạt lớp.

 

Trong quá trình thực hiện mỗi chủ đề, các em sẽ được trải nghiệm với nhiều hoạt động khác nhau như trò chơi, kể chuyện, diễn đàn, thảo luận nhóm, chia sẻ kinh nghiệm và cảm xúc, điều tra, lập kế hoạch, làm sản phẩm, trình diễn thời trang, biểu diễn văn nghệ, lao động công ích,…

 

Để phát triển năng lực và phẩm chất một cách tốt nhất, các em hãy tích cực, chủ động, hợp tác với nhau trong suốt quá trình trải nghiệm và sẵn sàng trình bày, trao đổi, thảo luận, nêu ý kiến, thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của bản thân,…

 

Các thầy, cô giáo và phụ huynh sẽ cùng đồng hành giúp các em thực hiện hoạt động trải nghiệm, điều chỉnh, rèn luyện các kĩ năng, góp phần hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực.

 

Chúc các em luôn hăng say và tìm thấy nhiều niềm vui trong mỗi chủ đề hoạt động!

 

CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề 1. Em và trường tiểu học thân yêu
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

 • H027

 • H028

 • H029

 • H030

 • H031

 • H032

 • H033

 • H034

Expand
Chủ đề 2. An toàn trong cuộc sống
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H025

 • H026

Expand
Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô, thân thiện với bạn bè
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

 • H027

 • H028

 • H029

 • H030

Expand
Chủ đề 4. Tự hào truyền thống quê em
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

Expand
Chủ đề 5. Năm mới và việc tiêu dùng thông minh
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

Expand
Chủ đề 6. Chăm sóc và phát triển bản thân
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

Expand
Chủ đề 7. Yêu thương gia đình, Quý trọng phụ nữ
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

Expand
Chủ đề 8. Cuộc sống xanh
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

Expand
Chủ đề 9. Những người sống quanh em và nghề em yêu thích
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại