« Trở về

Vở bài tập Đạo đức 1

Kết nối tác giả
Tác giả: Phạm Quỳnh (Chủ biên) - Trần Thị Thùy Dung - Nguyễn Hà My - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 60
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: 14000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

Hướng dẫn sử dụng sách

 

Vở bài tập Đạo đức 1được biên soạn giống như một bộ hồ sơ học tập của học sinh. Quá trình và kết quả của hoạt động học tập cũng như sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc dạy đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh đều được thiết kế sinh động, bám sát theo tiến trình bài học trong sách giáo khoa Đạo đức 1.

 

Trên lớp, học sinh được tham gia các hoạt động dưới sự tổ chức, hướng dẫn của giáo viên; đồng thời giáo viên có thể sử dụng Vở bài tập Đạo đức 1 như một phương tiện học tập thay thế cho các phiếu học tập. Trong đó, các em được thể hiện ý kiến cá nhân, đồng thời được lưu lại quá trình học tập của mình thông qua các hoạt động viết, vẽ, tô màu, đánh dấu,…

 

Ở nhà, các em được tiếp tục hoạt động học tập với sự tham gia, tương tác của người thân, đảm bảo quá trình tu dưỡng đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống được diễn ra thường xuyên, liên tục ở môi trường gia đình.

 

Thông qua việc thực hiện các nội dung phần Tương tác, các bậc phụ huynh cùng tham gia, phối hợp với nhà trường trong việc dạy dỗ con em mình.

 

Trân trọng giới thiệu Vở bài tập Đạo đức 1 đến các thầy, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Bài 1. Trường học mới của tôi
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H3

 • H4

 • H5

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 2. Nội qui trường, lớp tôi
 • H1

 • H10

 • H11

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 3. Chung tay xây dựng nội qui lớp học
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
Bài 4. An toàn khi đến trường
 • H1

 • H10

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 5. An toàn khi ở trường
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • h7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 6. An toàn khi ở nhà
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 7. Tôi sạch sẽ
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 8. Tôi sống khỏe
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H31

 • H32

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 10. Sinh hoạt nề nếp
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

Expand
Bài 11. Tự giác làm việc của mình
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 12. Yêu thương người thân trong gia đình
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
Bài 13. Ngày cuối tuần yêu thương
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 14. Quan tâm chăm sóc người thân
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
Bài 15. Kính trên nhường dưới
 • H1

 • H10

 • H11

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Bài 16. Hòa thuận với anh chị em
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại