« Trở về

Vở bài tập Toán 1-Tập 1

Tác giả: Trần Diên Hiển (Chủ biên) - Nguyễn Đình Khuê - Đào Thái Lai - Nguyễn Thị Kiều Oanh - Phạm Thanh Tâm - Nguyễn Thúy Vân
Số trang: 67
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: 16000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

Chào các bạn!

 

Mình là Vở bài tập Toán. Mình sẽ đồng hành cùng các bạn trong các tiết học Toán.

 

Chúng mình sẽ cùng nhau tập viết số, thực hiện phép tính và làm các bài tập trong mỗi tiết học Toán.

 

Chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu, khám phá những điều lí thú trong chân trời mới bao la của Toán học và cùng lưu lại sản phẩm sau mỗi học kì.

 

Chúc tình bạn của chúng ta ngày càng gắn bó và thân thiết.

 

Chúc các bạn thành công trong cuộc đồng hành này!

 

Thân ái!

Vở bài tập Toán

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
1. Vị trí quanh ta
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
2. Nhận biết các hình
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
3. Luyện tập
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
4. Các số 1, 2, 3
 • H1

 • H10

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
5. Luyện tập
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
6. So sánh các số trong phạm vi 3
 • H1

 • H10

 • H11

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
7. Các số 4, 5, 6
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
8. Đếm đến 6
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
9. So sánh các số trong phạm vi 6
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
10. Các số 7, 8, 9
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
11. Đếm đến 9
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
12. Luyện tập
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
13. So sánh các số trong phạm vi 9
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
14. Luyện tập
15. Số 0
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
16. Số 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

Expand
17. Tách số
 • H1

 • H10

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
18. Phép cộng
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
19. Luyện tập
 • H1

 • H2

Expand
20. Bảng cộng 1 trong phạm vi 10
 • H1

Expand
21. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
22. Luyện tập chung
 • H1

 • H2

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
23. Phép trừ
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
24. Luyện tập
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
25. Bảng cộng 2 trong phạm vi 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
26. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
27. Bảng trừ trong phạm vi 5
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
28. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
29. Bảng cộng 3 trong phạm vi 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
30. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
31. Bảng trừ trong phạm vi 6
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
32. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
33. Bảng cộng 4 trong phạm vi 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
34. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
35. Số 0 trong phép cộng
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
36. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
37. Số 0 trong phép trừ
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
38. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
39. Bảng cộng 5 trong phạm vi 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
40. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
41. Bảng trừ trong phạm vi 7
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
42. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
43. Bảng cộng 6, 7, 8, 9 trong phạm vi 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
44. Luyện tập
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
45. Bảng trừ trong phạm vi 8
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
46. Luyện tâp
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
47.Bảng trừ trong phạm vi 9
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
48. Luyện tâp
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
49. Bảng trừ trong phạm vi 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
50. Luyện tâp
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
51. Ôn tập về hình học
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
52. Ôn tập về các số trong phạm vi 10
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
53. Ôn tập về phép cộng và phép trừ
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại