« Trở về

Toán 1 - Tập 2

Tác giả: Trần Diên Hiển (Chủ biên) - Nguyễn Đình Khuê - Đào Thái Lai - Nguyễn Thúy Vân
Số trang: 112
Kích thước: 19 x 26,5
Giá bán: 20000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

Clip Giới thiệu SGK Toán 1

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Bài dạy minh hoạ SGK Toán 1 - Bài: Đo độ dài
 • Bài: Đo độ dài

Expand
Tiết 54. Các số trong phạm vi 20
 • Hinh 54.01

 • Hinh 54.02

 • Hinh 54.03

 • Hinh 54.04

 • Hinh 54.05

 • Hinh 54.06

 • Hinh 54.07

 • Hinh 54.08

 • Hinh 54.09

 • Hinh 54.10

 • Hinh 54.11

 • Hinh 54.12

 • Hinh 54.13

Expand
Tiết 56. Phép cộng không nhớ trong phạm vi 20
 • Hinh 56.01

 • Hinh 56.02

 • Hinh 56.03

 • Hinh 56.04

 • Hình 56.05

Expand
Tiết 57. Phép trừ không nhớ trong phạm vi 20
 • Hinh 57.01

 • Hinh 57.02

 • Hinh 57.03

 • Hinh 57.04

 • Hinh 57.05

 • Hinh 57.06

 • Hình 57.07

Expand
Tiết 60. Đo độ dài
 • Hình 60.01

 • Hình 60.02

 • Hình 60.03

 • Hình 60.04

 • Hinh 60.05

 • Hinh 60.06

 • Hinh 60.07

 • Hinh 60.08

 • Tiết dạy minh họa

Expand
Tiết 61. Xăng-ti-mét
 • Hình 61.01

 • hình 61.02

Expand
Tiết 66. Các số tròn chục
 • Hinh 66.01

 • Hinh 66.02

 • Hinh 66.03

 • Hinh 66.04

 • Hinh 66.05

 • Hinh 66.06

 • HInh 66.07

 • Hinh 66.08

 • Hinh 66.09

 • Hinh 66.10

 • Hinh 66.11

 • Hinh 66.12

 • Hinh 66.13

Expand
Tiết 68. Các số có hai chữ số
 • Hinh 68.01

 • Hinh 68.02

 • Hinh 68.03

 • Hinh 68.04

 • Hinh 68.05

 • Hinh 68.06

 • Hinh 68.07

 • Hinh 68.08

Expand
Tiết 70. Các số có hai chữ số (tiếp theo)
 • Hinh 70.01

 • Hinh 70.02

 • Hinh 70.03

 • Hinh 70.04

 • Hinh 70.05

 • Hinh 70.06

 • Hinh 70.07

 • Hinh 70.08

 • Hinh 70.09

Expand
Tiết 72. So sánh các số có hai chữ số
 • Hình 72.01

 • Hình 72.02

 • Hình 72.03

 • Hình 72.04

 • Hình 72.05

 • Hình 72.06

 • Hình 72.07

 • Hình 72.08

Expand
Tiết 77. Đồng hồ
 • Hình 77.01

 • Hình 77.02

 • Hình 77.03

 • Hình 77.04

Expand
Tiết 79. Các ngày trong tuần lễ
 • Hình 79.01

 • Hình 79.02

Expand
Tiết 81. Phép cộng không nhớ trong phạm vi 100
 • Hinh 81.01

 • Hinh 81.02

 • Hinh 81.03

 • Hinh 81.04

 • Hinh 81.05

 • Hinh 81.06

Expand
Tiết 83. Phép trừ không nhớ trong phạm vi 100
 • Hình 83.01

 • Hình 83.02

 • Hình 83.03

 • Hình 83.04

Expand
Tiết 86. Cộng trừ nhẩm các số tròn chục
 • Hinh 86.01

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại