« Trở về

Đạo đức 1

Kết nối tác giả
Tác giả: Phạm Quỳnh (Chủ biên) - Trần Thị Thùy Dung - Nguyễn Hà My - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 80
Kích thước: 19 x 26,5
Giá bán: 15000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

Clip Giới thiệu SGK Đạo đức 1

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Bài dạy minh họa SGK Đạo đức 1 - Bài: Yêu thương người thân trong gia đình.
 • Tiết 1

 • Tiết 2

Expand
Clip hướng dẫn trong môn Đạo đức
 • 1. Kĩ năng ứng phó khi gặp người lạ

 • 2. Kĩ năng xử lí vết thương khi bị bỏng

 • 3. Quy trình rửa tay

Expand
Chủ đề. Thực hiện nội quy trường lớp - Trường học mới của tôi
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

Expand
Chủ đề. Thực hiện nội quy trường lớp - Nội quy trường lớp tôi
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hình 12

 • Hình 13

Expand
Chủ đề. Thực hiện nội quy trường lớp - Chung tay xây dựng nội quy lớp học
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết (sáng tác:...

Expand
Chủ đề. Phòng tránh tai nạn thương tích - An toàn khi đến trường
 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hình 12

 • Hình 13

 • Hình 14

Expand
Chủ đề. Phòng tránh tai nạn thương tích - An toàn khi ở trường
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hình 12

Expand
Chủ đề. Phòng tránh tai nạn thương tích - An toàn khi ở nhà
 • Hình 01

 • Hình 03

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hình 12

 • Hình 13

 • Hình 14

 • Hình 15

 • Hình 16

 • Hình 17

 • Hình 18

 • Kĩ năng xử lí vết thương khi bị bỏng

Expand
Chủ đề. Tự chăm sóc bản thân - Tôi sạch sẽ
 • Hình 01

 • Hình 05

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hình 12

 • Hình 13

 • Hình 14

 • Hình 15

 • Hình 16

 • Hình 17

 • Hình 18

 • Hình 19

 • Hình 20

 • Quy trình rửa tay

Expand
Chủ đề. Tự chăm sóc bản thân - Tôi sống khỏe
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 09

 • Hình 11

 • Hình 12

 • Hình 13

 • Hình 15

 • Hình 17

 • Hình 18

 • Hình 19

 • Hình 20

 • Hình 21

 • Bài hát: Thật đáng chê (nhạc sĩ: Việt Anh):

Expand
Chủ đề. Thật thà - Tôi thật thà
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Bài hát: Bà còng đi chợ (nhạc: Phạm Tuyên,...

Expand
Chủ đề. Sinh hoạt nền nếp
 • Hình 01

 • Hình 03

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Bài hát: Giờ nào việc nấy (nhạc sĩ: Quỳnh...

Expand
Chủ đề. Tự giác làm việc của mình
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

Expand
Chủ đề. Yêu thương gia đình - Yêu thương người thân trong gia đình
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Bài hát: Cả nhà thương nhau (nhạc sĩ: Phan...

 • Bài dạy minh họa - Tiết 1

 • Bài dạy minh họa - Tiết 2

Expand
Chủ đề. Yêu thương gia đình - Ngày cuối tuần yêu thương
 • Hình 01

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

Expand
Chủ đề. Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình - Quan tâm chăm sóc người thân
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

 • Hình 11

 • Hình 12

Expand
Chủ đề. Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình - Kính trên nhường dưới
 • Hình 01

 • Hình 03

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

Expand
Chủ đề. Quan tâm chăm sóc người thân trong gia đình - Hòa thuận với anh chị em
 • Hình 01

 • Hình 02

 • Hình 03

 • Hình 04

 • Hình 05

 • Hình 06

 • Hình 07

 • Hình 08

 • Hình 09

 • Hình 10

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại