« Trở về

Âm nhạc 1

Tác giả: Đặng Châu Anh - Lê Anh Tuấn (đồng Chủ biên) - Lương Diệu Ánh - Phùng Ngọc Hà - Hà Thị Thư - Trịnh Mai Trang - Tô Ngọc Tú
Số trang: 84
Kích thước: 19 x 26,5
Giá bán: 15000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

 

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.1. Khởi hành
 • CD1-NN-SGK-Tr6, 7-Am thanh buoi sang

 • Chào-bình-minh

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • 1 CD1-NN-SGK-Tr6.7-Tieng chim bo chuot

 • 2 CD1-NN-SGK tr8-9- Tieng chim hot

 • 3 CD1-NN-SGK tr8-9- Tieng bo keu

 • 4 CD1-NN-SGK tr8-9- Tieng chuot keu

 • 5 CD1-NN-SGK tr8-9- Tieng tau hoa

 • 6 CD1-NN-SGK tr8-9- Tieng dong ho

 • 7 CD1-NN-SGK tr8-9- Tieng ga trong

 • Bò-cười

 • CD1-NN-SGK-Tr6, 7-Am thanh buoi sang

 • CD1-NN-SGK-Tr8.9-Morning Mood

 • Chim-hát

 • Chuột-kêu

 • Còi-tàu-hỏa

 • Đồng-hồ

 • Động-tác-thể-hiện-âm-thanh-cao

 • Động-tác-thể-hiện-âm-thanh-thấp

 • Gà-gáy

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.2. Hành trình - Hát
 • CD1-Hat-SGK-Tr10-That la hay co loi

 • CD1-Hat-SGK-Tr10-That la hay nhac dem

 • CD1-Hat-SGK-Tr10-That la hay nhac nen giai...

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • CD1-SGK tr11-Doc chuyen tieng hot cua hoa my

 • CD1-SGK tr11-nhac nen tieng hot cua hoa my

 • Hai-bạn-bị-lạc-trong-rừng

 • Hai-bạn-nhảy-múa

 • Hai-bạn-tìm-đường-ra

 • Hai-bạn-vào-rừng-chơi

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.3. Về ga
 • Bò-cười

 • CD1-NN-SGK-tr12-Tieng chau nho va ong

 • CD1-Ve ga-SGK-Tr12-Tieng chim hot, bo keu

 • CD1-Ve ga-SGK-tr13-Votay dam chan that la hay

 • Chim-hót

 • Em-bé-cười

 • Ông-già-cười

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.1. Khởi hành
 • CD2-Hat-SGK-Tr16-Que huong tuoi dep co loi

 • CD2-Hat-SGK-Tr16-Que huong tuoi dep nhac dem

 • CD2-Hat-SGK-Tr16-Que huong tuoi dep nhac...

 • Việt-Nam-của-em

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.2. Hành trình - Hát
 • 1 CD2 SGKtr 20-Bai 1.1-Co loi

 • 1 CD2 SGKtr 20-Bai 1.1-Nhac dem

 • 2 CD2 SGKtr 20-Bai 1.2-Co loi

 • 2 CD2 SGKtr 20-Bai 1.2-Nhac dem

 • 3 CD2 SGKtr 20-Bai 1.3-Co loi

 • 3 CD2 SGKtr 20-Bai 1.3-Nhac dem

 • CD2-DN-SGK-Tr20-Bai 2 doc theo mau co loi

 • CD2-DN-SGK-Tr20-Bai 2 doc theo mau nhac dem

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • CD2-NC-SGK-Tr17-Mau tiet tau 1 thanh phach

 • CD2-NC-SGK-Tr17-Mau tiet tau 2 thanh phach

 • Hai bạn chơi thanh phách

 • Thanh-phách

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • CD2-NN-SGK-Tr18-Quoc ca

 • Chào cờ

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.3. Về ga
 • Bạn-nhỏ-nghe-nhạc

 • CD2-VBT-Tr12-Bai 4- Do re mi re do

 • CD2-Ve ga-SGK-Tr21-Bai1-Go dem que huong...

 • Hai-bạn-đứng-nghiêm-trang

 • Hai-bạn-nhảy-hip-hốp

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.1. Khởi hành
 • CD3-NN-SGK-Tr24-Doc chuyen Le hoi muong thu

 • CD3-NN-SGK-Tr24-nhac nen Le hoi muong thu

 • Lễ-hội-muông-thú

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Các-con-vật-ca-hát

 • CD3-NN-VBT-tr14-Bai1,2-Trich doan con chim

 • CD3-NN-VBT-tr14-Bai1,2-Trich doan con rua

 • CD3-NN-VBT-tr14-Bai1,2-Trich doan con voi

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.2. Hành trình - Hát
 • CD3-Hat-SGK-Tr25-Nhip dieu rung xanh co loi

 • CD3-Hat-SGK-Tr25-Nhip dieu rung xanh nhac dem

 • CD3-Hat-SGK-Tr25-Nhip dieu rung xanh nhac...

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.3. Về ga
 • CD3-DN-SGK-Tr28-Doc theo mau to, nho, dai,...

 • CD3-Hat-VBT-Bai5-Nhip dieu rung xanh go dem

 • CD3-NN-VBT-tr15-Bai3-Trich doan voi, rua,...

 • Chào-bình-minh

 • Chim-thổi-sáo

 • Con-voi-chơi-đàn

 • Lễ-hội-muông-thú

 • Rùa-chơi-ma-ra-cát

 • Thiên-nga-múa

 • Việt-Nam-của-em

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.1. Khởi hành
 • CD4-NC-VBT-tr20-Bai4-Ting trong nho

 • CD4-NN-SGK-Tr34-Ga gay

 • CD4-TT-SGV-Tr71-Di cat lua

 • Sắc-màu-dân-gian

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Hát
 • CD4-Hat-SGK-tr32-Inh la oi co loi

 • CD4-Hat-SGK-tr32-Inh la oi nhac dem

 • CD4-Hat-SGK-tr32-Inh la oi nhac nen giai dieu

 • Động tác múa Xòe Thái

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • CD4-NC-SGK-Tr33-Do, go theo mau 1

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Do, go theo mau 2

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 1

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 1 co loi

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 2

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 2 co loi

 • Em-nhỏ-chơi-trống

 • Trống-nhỏ

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • CD4-NN-SGK-Tr34-Bai3-Cam nhan am thanh dai...

 • Gà gáy sáng

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • câu chuyện đàn t'rưng

 • CD4-TT-SGV-Tr71-Ke chuyen dan trung co loi

 • CD4-TT-SGV-Tr71-Ke chuyen dan trung nhac nen

 • Đàn-t'rưng

 • Hòa-tấu-đàn-t'rưng

 • Một-nhóm-chơi-đàn-t'rưng

 • Người-chơi-đàn-t'rưng

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.3. Về ga
 • CD4-NC-SGK-tr36-Inh la oi thanh phach

 • CD4-NC-SGK-tr36-Inh la oi thanh phach,...

 • CD4-NC-SGK-tr36-Inh la oi trong nho

 • CD4-NN-SGK-Tr34-Bai3-Cam nhan am thanh dai...

 • CD4-NN-VBT-Tr…-Bai 6-Tieng o to

 • CD4-NN-VBT-Tr21-Bai 6-Tieng dong ho

 • CD4-NN-VBT-Tr21-Bai 6-Tieng tau hoa

 • CD4-TT-SGV-Tr70-go dem di cat lua

 • Còi-tàu-hỏa

 • Đàn-t'rưng

 • Đồng-hồ

 • Gà-gáy

 • Ma-ra-cát

 • Múa Xòe Thái

 • Trống-nhỏ

Expand
Ôn tập học kì I - 1. Nghe nhạc
 • Chim-thổi-sáo

 • Chó kêu

 • Con-voi-chơi-đàn

 • Em-nhỏ-cười

 • HK1-NC-SGK-Tr41-Tieng dan Trung

 • HK1-NN-SGK-tr41-Cho sua am ngan

 • HK1-NN-SGK-tr41-Meo keu tieng dai

 • HK1-NN-SGK-Tr41-Tieng ong va chau

 • Mèo kêu

 • Ông-già-cười

Expand
Ôn tập học kì I - 2. Hát
 • Hát-đơn-ca

 • Hát-tập-thể

 • Hát-tốp-ca

Expand
Ôn tập học kì I - 3. Thường thức âm nhạc
 • Chế-tạo-đàn-t'rưng

 • Đàn-t'rưng

 • Dạy-nhau-chơi-đàn-t'rưng

 • Hai-bạn-bị-lạc-trong-rừng

 • Hai-bạn-nhảy-múa

 • Hai-bạn-tìm-đường-ra

 • Hai-bạn-vào-rừng-chơi

 • Người-dân-nghĩ-cách-đuổi-thú

 • Thanh-phách

 • Trống-nhỏ

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.1. Khởi hành
 • CD5-Hat-SGK-Tr44-Ly cay xanh co loi

 • CD5-Hat-SGK-Tr44-Ly cay xanh nhac dem

 • CD5-Hat-SGK-Tr44-Ly cay xanh nhac nen giai...

 • CD5-NN-SGK-Tr45-Mua roi

 • Giai-điệu-rừng-xanh

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.2. Hành trình - Hát
 • 1 CD5-Hat-SGV-Tr89-Mau 1 cao cao cao

 • 2 CD5-Hat-SGV-Tr89-Mau 3 cao thap cao

 • 3 CD5-Hat-SGV-Tr89-Mau 2 thap cao thap

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Bài-ca-đi-học

 • Mưa rơi

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • CD5-TT-SGK-Tr46-Ban hoa tau rung xanh co loi

 • CD5-TT-SGK-Tr46-Ban hoa tau rung xanh nhac...

 • Họa-mi-cất-tiếng-hót

 • Lặng-Đen-bị-bắt-cóc

 • Lặng-Đen-trở-lại

 • Muông-thú-cầu-cứu-họa-mi

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.3. Về ga
 • CD5-Hat-SGK-Tr48-Ly cay xanh go dem

 • CD5-Hat-SGK-Tr48-Ly cay xanh thanh phach

 • CD5-Hat-SGK-Tr48-Ly cay xanh trong nho

 • CD5-NN-VBT-Tr24-bai5-Mua roi go dem

 • Thanh-phách

 • Trống-nhỏ

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.1. Khởi hành
 • Bài-ca-đi-học

 • CD6-Hat-SGK-Tr52- Bai ca di hoc co loi

 • CD6-Hat-SGK-Tr52- Bai ca di hoc nhac dem

 • CD6-Hat-SGK-Tr52- Bai ca di hoc nhac nen...

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.2. Hành trình - Hát
 • CD6-Hat-SGK-Tr58-Bai ca di hoc go dem

 • CD6-Hat-SGK-Tr58-Bai ca di hoc tambourin

 • CD6-Hat-SGK-Tr58-Bai ca di hoc trong nho

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • CD6-NC-SGK-Tr54-Mau 1-Tambourin

 • CD6-NC-SGK-Tr54-Mau 2-Trong nho

 • CD6-NC-SGV-Tr104-Am thanh chuong diem gio...

 • CD6-NC-SGV-Tr104-Am thanh dong ho tich tac

 • Đồng-hồ-quả-lắc

 • Hai-bạn-nhỏ-chơi-them-bơ-rin

 • Nghiêng-phải

 • Nghiêng-trái

 • Them-bơ-rin

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.3. Về ga
 • 1 CD6-NC-VBT-Bai4-Tr31-1A-Tambourin

 • 2 CD6-NC-VBT- Bai4-Tr31-1B-Tambourin

 • 3 CD6-NC-VBT-Bai4-Tr31-2A-Tambourin

 • 4 CD6-NC-VBT- Bai4-Tr31-2B-Tambourin

 • 5 CD6-NC-VBT-Bai4-Tr31-3A-Tambourin

 • 6 CD6-NC-VBT- Bai4-Tr31-3B-Tambourin

 • 7 CD6-NC-VBT-Bai4-Tr31-4A-Tambourin

 • 8 CD6-NC-VBT- Bai4-Tr31-4B-Tambourin

 • Các bạn chơi các nhạc cụ khác nhau

 • CD6-DN-SGK-Tr55-Luyen doc dong ho tich tac...

 • CD6-DN-SGK-Tr55-Luyen doc dong ho tich tac...

 • CD6-DN-SGK-Tr55-Luyen doc dong ho tich...

 • CD6-Hat-VBT-Tr29-bai2-Bai ca di hoc cau 1

 • CD6-Hat-VBT-Tr29-bai2-Bai ca di hoc cau 2

 • CD6-Hat-VBT-Tr29-bai2-Bai ca di hoc cau 3

 • CD6-Hat-VBT-Tr29-bai2-Bai ca di hoc cau 4

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.1. Khởi hành
 • CD7-Hat-SGK-Tr58- Be quet nha co loi

 • CD7-Hat-SGK-Tr58- Be quet nha nhac dem

 • CD7-Hat-SGK-Tr58- Be quet nha nhac nen...

 • Khúc-hát-gia-đình

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Hát
 • Bé quét nhà-có lời

 • Bé quét nhà-không lời

 • Bé quét nhà-melody

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Bố dạy tập xe

 • Cả nhà chơi cờ

 • CD7-NN-SGK-Tr61-Cho con

 • Mẹ con nói chuyện

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • Hòa tấu ma-ra-cát

 • Ma-ra-cát

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Đọc nhạc
 • CD 7-SGK Tr63- Doc theo mau

 • CD 7-SGK Tr63- Doc theo mau nhac dem

 • CD 7-SGK Tr63- Hoi dap

 • CD7-DN-SGK-Tr63-Doc theo mau co loi

 • CD7-DN-SGK-Tr63-Tro choi hoi dap co loi

 • CD7-SGK Tr64-Tiet tau loi chao dang yeu

 • CD7-Vega-SGK-Tr64-Loi chao dang yeu co loi

 • Con-mèo

 • Gà-gáy

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.3. Về ga
 • CD7-Hat-SGK-Tr64- Be quet nha go dem

 • CD7-NN-VBT-Tr35-Bai3-2 cau hat

 • CD7-NN-VBT-Tr35-Bai4-Cho con

 • CD7-NN-VBT-Tr35-Bai4-Em nho mai mot ngay

 • CD7-NN-VBT-Tr35-Bai4-Nhip cau tre

 • Hình gia đình

 • Kết hợp ma-ra-cát và hát

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.1. Khởi hành
 • CD8-Hat-SGK-Tr66-The gioi hoa ca to nho...

 • Thế-giới-hòa-ca

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.2. Hành trình - Hát
 • Các-bạn-nhỏ-trên-thế-giới-biểu-diễn

 • CD8-Hat-SGK-Tr68- The gioi hoa ca co loi

 • CD8-Hat-SGK-Tr68- The gioi hoa ca nhac nen

 • CD8-Hat-SGK-Tr68- The gioi hoa ca nhac nen...

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • CD8-NC-SGK-Tr70-Bai 2-Ban hoa tau vui nhon

 • Hai-bạn-chơi-t'rai-eng-gờ

 • Hòa-tấu-nhạc-cụ-đã-học

 • t'rai-eng-gờ

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • CD8-NN-SGK-Tr71-Mau 1-Dai dai dai dai

 • CD8-NN-SGK-Tr71-Mau 2-Ngan dai ngan dai

 • Vũ-khúc-Hung-ga-ry

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.3. Về ga
 • CD8-SGK tr73-Bai 2-Tambourin-Nghe va doan...

 • CD8-SGK tr73-Bai 2-Thanh phach-Nghe va...

 • CD8-SGK tr73-Bai 2-Trangle-Nghe va doan...

 • CD8-SGK tr73-Bai 2-Trong nho-Nghe va doan...

 • Nhảy-múa

 • Thanh-phách

 • Them-bơ-rin

 • t'rai-eng-gờ

 • Trống-nhỏ

Expand
Ôn tập cuối năm - 1. Hát
 • Hai-bạn-nhảy-hip-hốp

 • Hát-đơn-ca

 • Hát-tốp-ca

 • HK2-DN-SGK-Tr76-Dung nen quat mang co loi

 • HK2-DN-SGK-Tr76-Dung nen quat mang nhac nen

 • HK2-DN-SGK-Tr77-Dong ho tich tac co loi

 • HK2-DN-SGK-Tr77-Dong ho tich tac nhac dem

 • HK2-NC-SGK-tr75-Hoa tau

 • HK2-NC-SGK-tr75-Tiet tau Tambourine

 • HK2-NC-SGK-tr75-Tiet tau thanh phach

 • HK2-NC-SGK-tr75-Tiet tau triangle

 • HK2-NC-SGK-tr75-Tiet tau trong nho

Expand
Ôn tập cuối năm - 2. Nhạc cụ
 • Bài ca đi học.melody

 • Bài ca đi học-không lời

 • Đàn-t'rưng

 • Thanh-phách

 • Them-bơ-rin

 • t'rai-eng-gờ

 • Trống-nhỏ

Expand
Ôn tập cuối năm - 3. Thường thức âm nhạc
 • Lặng-Đen-trở-lại

 • Muông-thú-cầu-cứu-họa-mi

Expand
Ôn tập cuối năm - 4. Hoạt cảnh
 • Bài-ca-đi-học

 • Chào-bình-minh

 • Giai-điệu-rừng-xanh

 • Khúc-hát-gia-đình

 • Lễ-hội-muông-thú

 • Sắc-màu-dân-gian

 • Thế-giới-hòa-ca

 • Việt-Nam-của-em

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại