« Trở về

Âm nhạc 1

Tác giả: Đặng Châu Anh - Lê Anh Tuấn (đồng Chủ biên) - Lương Diệu Ánh - Phùng Ngọc Hà - Hà Thị Thư - Trịnh Mai Trang - Tô Ngọc Tú
Số trang: 84
Kích thước: 19 x 26,5
Giá bán: 15000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

 

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.1. Khởi hành
 • Chào-bình-minh

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Bò-cười

 • Chim-hát

 • Chuột-kêu

 • Còi-tàu-hỏa

 • Đồng-hồ

 • Động-tác-thể-hiện-âm-thanh-cao

 • Động-tác-thể-hiện-âm-thanh-thấp

 • Gà-gáy

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.2. Hành trình - Hát
 • Thật là hay.melody

 • Thật là hay-có lời

 • Thật là hay-không lời

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • Hai-bạn-bị-lạc-trong-rừng

 • Hai-bạn-nhảy-múa

 • Hai-bạn-tìm-đường-ra

 • Hai-bạn-vào-rừng-chơi

Expand
Chủ đề 1. Chào bình minh - 1.3. Về ga
 • Bò-cười

 • Chim-hót

 • Em-bé-cười

 • Ông-già-cười

 • Thật là hay.melody

 • Thật là hay-không lời

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.1. Khởi hành
 • Quê hương tươi đẹp-có lời

 • Việt-Nam-của-em

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.2. Hành trình - Hát
 • Quê hương tuoi đep.melody

 • Quê hương tươi đẹp-có lời

 • Quê hương tươi đẹp-không lời

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • Hai bạn chơi thanh phách

 • Thanh-phách

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Chào cờ

 • Quốc ca-không lời

 • Quốc ca-melody

Expand
Chủ đề 2. Việt Nam của em - 2.3. Về ga
 • Bạn-nhỏ-nghe-nhạc

 • Hai-bạn-đứng-nghiêm-trang

 • Hai-bạn-nhảy-hip-hốp

 • Quê hương tuoi đep.melody

 • Quê hương tươi đẹp-có lời

 • Quê hương tươi đẹp-không lời

 • Quốc ca-không lời

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.1. Khởi hành
 • Lễ-hội-muông-thú

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Các-con-vật-ca-hát

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.2. Hành trình - Hát
 • Nhịp điệu rừng xanh-có lời

Expand
Chủ đề 3. Lễ hội muông thú - 3.3. Về ga
 • Chào-bình-minh

 • Chim-thổi-sáo

 • Con-voi-chơi-đàn

 • Lễ-hội-muông-thú

 • Nhịp điệu rừng xanh-có lời

 • Rùa-chơi-ma-ra-cát

 • Thiên-nga-múa

 • Việt-Nam-của-em

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.1. Khởi hành
 • CD4-NC-VBT-tr20-Bai4-Ting trong nho

 • CD4-NN-SGK-Tr34-Ga gay

 • CD4-TT-SGV-Tr71-Di cat lua

 • Sắc-màu-dân-gian

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Hát
 • CD4-Hat-SGK-tr32-Inh la oi co loi

 • CD4-Hat-SGK-tr32-Inh la oi nhac dem

 • CD4-Hat-SGK-tr32-Inh la oi nhac nen giai dieu

 • Động tác múa Xòe Thái

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • CD4-NC-SGK-Tr33-Do, go theo mau 1

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Do, go theo mau 2

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 1

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 1 co loi

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 2

 • CD4-NC-SGK-Tr33-Mau tiet tau 2 co loi

 • Em-nhỏ-chơi-trống

 • Trống-nhỏ

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • CD4-NN-SGK-Tr34-Bai3-Cam nhan am thanh dai...

 • Gà gáy sáng

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • câu chuyện đàn t'rưng

 • CD4-TT-SGV-Tr71-Ke chuyen dan trung co loi

 • CD4-TT-SGV-Tr71-Ke chuyen dan trung nhac nen

 • Đàn-t'rưng

 • Hòa-tấu-đàn-t'rưng

 • Một-nhóm-chơi-đàn-t'rưng

 • Người-chơi-đàn-t'rưng

Expand
Chủ đề 4. Sắc màu dân gian - 4.3. Về ga
 • CD4-NC-SGK-tr36-Inh la oi thanh phach

 • CD4-NC-SGK-tr36-Inh la oi thanh phach,...

 • CD4-NC-SGK-tr36-Inh la oi trong nho

 • CD4-NN-SGK-Tr34-Bai3-Cam nhan am thanh dai...

 • CD4-NN-VBT-Tr…-Bai 6-Tieng o to

 • CD4-NN-VBT-Tr21-Bai 6-Tieng dong ho

 • CD4-NN-VBT-Tr21-Bai 6-Tieng tau hoa

 • CD4-TT-SGV-Tr70-go dem di cat lua

 • Còi-tàu-hỏa

 • Đàn-t'rưng

 • Đồng-hồ

 • Gà-gáy

 • Ma-ra-cát

 • Múa Xòe Thái

 • Trống-nhỏ

Expand
Ôn tập học kì I - 1. Nghe nhạc
 • Chim-thổi-sáo

 • Chó kêu

 • Con-voi-chơi-đàn

 • Em-nhỏ-cười

 • Mèo kêu

 • Ông-già-cười

Expand
Ôn tập học kì I - 2. Hát
 • Hát-đơn-ca

 • Hát-tập-thể

 • Hát-tốp-ca

Expand
Ôn tập học kì I - 3. Thường thức âm nhạc
 • Chế-tạo-đàn-t'rưng

 • Đàn-t'rưng

 • Dạy-nhau-chơi-đàn-t'rưng

 • Hai-bạn-bị-lạc-trong-rừng

 • Hai-bạn-nhảy-múa

 • Hai-bạn-tìm-đường-ra

 • Hai-bạn-vào-rừng-chơi

 • Người-dân-nghĩ-cách-đuổi-thú

 • Thanh-phách

 • Trống-nhỏ

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.1. Khởi hành
 • Giai-điệu-rừng-xanh

 • Lí cây xanh-có lời

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.2. Hành trình - Hát
 • Lí cây xanh-có lời

 • Lí cây xanh-không lời

 • Lí cây xanh-melody

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Bài-ca-đi-học

 • Mưa rơi

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • Họa-mi-cất-tiếng-hót

 • Lặng-Đen-bị-bắt-cóc

 • Lặng-Đen-trở-lại

 • Muông-thú-cầu-cứu-họa-mi

Expand
Chủ đề 5. Giai điệu rừng xanh - 5.3. Về ga
 • Lí cây xanh-có lời

 • Lí cây xanh-không lời

 • Lí cây xanh-melody

 • Thanh-phách

 • Trống-nhỏ

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.1. Khởi hành
 • Bài ca đi học-có lời

 • Bài-ca-đi-học

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.2. Hành trình - Hát
 • Bài ca đi học-có lời

 • Bài ca đi học-không lời

 • Bài ca đi học-melody

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • Đồng-hồ-quả-lắc

 • Hai-bạn-nhỏ-chơi-them-bơ-rin

 • Nghiêng-phải

 • Nghiêng-trái

 • Them-bơ-rin

Expand
Chủ đề 6. Bài ca đi học - 6.3. Về ga
 • Bài ca đi học-có lời

 • Bài ca đi học-không lời

 • Bài ca đi học-melody

 • Các bạn chơi các nhạc cụ khác nhau

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.1. Khởi hành
 • Bé quét nhà-có lời

 • Khúc-hát-gia-đình

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Hát
 • Bé quét nhà-có lời

 • Bé quét nhà-không lời

 • Bé quét nhà-melody

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Bố dạy tập xe

 • Cả nhà chơi cờ

 • Mẹ con nói chuyện

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Thường thức âm nhạc
 • Hòa tấu ma-ra-cát

 • Ma-ra-cát

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.2. Hành trình - Đọc nhạc
 • Con-mèo

 • Gà-gáy

Expand
Chủ đề 7. Khúc hát gia đình - 7.3. Về ga
 • Bé quét nhà-có lời

 • Bé quét nhà-không lời

 • Bé quét nhà-melody

 • Hình gia đình

 • Kết hợp ma-ra-cát và hát

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.1. Khởi hành
 • The gioi hoa ca

 • Thế-giới-hòa-ca

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.2. Hành trình - Hát
 • Các-bạn-nhỏ-trên-thế-giới-biểu-diễn

 • The gioi hoa ca

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.2. Hành trình - Nhạc cụ
 • Hai-bạn-chơi-t'rai-eng-gờ

 • Hòa-tấu-nhạc-cụ-đã-học

 • t'rai-eng-gờ

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.2. Hành trình - Nghe nhạc
 • Vũ-khúc-Hung-ga-ry

Expand
Chủ đề 8. Thế giới hòa ca - 8.3. Về ga
 • Nhảy-múa

 • Thanh-phách

 • The gioi hoa ca

 • Them-bơ-rin

 • t'rai-eng-gờ

 • Trống-nhỏ

Expand
Ôn tập cuối năm - 1. Hát
 • Hai-bạn-nhảy-hip-hốp

 • Hát-đơn-ca

 • Hát-tốp-ca

Expand
Ôn tập cuối năm - 2. Nhạc cụ
 • Bài ca đi học.melody

 • Bài ca đi học-không lời

 • Đàn-t'rưng

 • Thanh-phách

 • Them-bơ-rin

 • t'rai-eng-gờ

 • Trống-nhỏ

Expand
Ôn tập cuối năm - 3. Thường thức âm nhạc
 • Lặng-Đen-trở-lại

 • Muông-thú-cầu-cứu-họa-mi

Expand
Ôn tập cuối năm - 4. Hoạt cảnh
 • Bài-ca-đi-học

 • Chào-bình-minh

 • Giai-điệu-rừng-xanh

 • Khúc-hát-gia-đình

 • Lễ-hội-muông-thú

 • Sắc-màu-dân-gian

 • Thế-giới-hòa-ca

 • Việt-Nam-của-em

Expand
Chủ đề/ Bài  Học liệu
 • Các sách cùng loại