« Trở về

Thực hành thí nghiệm khoa học tự nhiên 6

Tác giả: Tưởng Duy Hải - Nguyễn Anh Thuấn (đồng Chủ biên) - Trần Minh Đức - Phạm Thanh Nga - Trần Ngọc Chất - Dương Xuân Quý An Biên Thuỳ - Đào Thị Sen
Số trang: 112
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: 43.000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2022

GIỚI THIỆU: THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM KHOA HỌC TỰ NHIÊN 6

 

         Cuốn sách Thực hành thí nghiệm khoa học tự nhiên 6 được biên soạn bám sát các yêu cầu cần đạt của môn Khoa học tự nhiên 6 trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018, phù hợp với tất cả các bộ sách giáo khoa, mỗi chủ đề gồm các bài thực hành thí nghiệm được thực hiện bằng các dụng cụ thực hành thí nghiệm theo Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT. Các hoạt động trong mỗi chủ đề được thiết kế nhằm định hướng hoạt động của học sinh đảm bảo phát triển các phẩm chất, năng lực chung và năng lực đặc thù của học sinh trong môn Khoa học tự nhiên.

 

         Sách tập trung hướng dẫn học sinh, giáo viên tổ chức hoạt động thực hành thí nghiệm trên lớp với các phương thức tích cực như: dạy học trên sự tìm tòi khám phá khoa học, theo quy trình thiết kế kĩ thuật, dạy học dựa trên vấn đề thực tiễn, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục định hướng nghề nghiệp và trải nghiệm khoa học mở rộng cho học sinh. Ngoài ra, học sinh có thể sử dụng sách để tự học với hệ thống phần mềm học tập EBD – LMS, giáo viên dạy trên lớp với các dụng cụ thực hành hoặc dữ liệu điện tử, video hướng dẫn trên hệ thống EBD – LMS, hoặc trên phòng học bộ môn.

 

Cuốn sách gồm 13 chủ đề:

 

Chủ đề 1: Thực hành các phép đo

Chủ đề 2: Thí nghiệm về sự chuyển thể của chất

Chủ đề 3: Thực hành xác định thành phần phần trăm thể tích oxygen trong không khí

Chủ đề 4: Thí nghiệm khảo sát tính chất của vật liệu, thực phẩm

Chủ đề 5: Thí nghiệm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự tan của chất rắn trong nước

Chủ đề 6: Thực hành tách chất ra khỏi hỗn hợp

Chủ đề 7: Thực hành quan sát tế bào thực vật, tế bào động vật

Chủ đề 8: Thực hành quan sát cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

Chủ đề 9: Thực hành quan sát vi khuẩn trong sản phẩm lên men

Chủ đề 10: Thực hành phân loại thực vật

Chủ đề 11: Thí nghiệm về lực và chuyển động

Chủ đề 12: Thí nghiệm về năng lượng

Chủ đề 13: Thực hành quan sát Trái Đất và bầu trời

 

         Thông qua các chủ đề, các em được thực hiện một số kĩ năng cơ bản để tìm hiểu, giải thích sự vật hiện tượng, chứng minh được những vấn đề trong thực tiễn bằng dẫn chứng khoa học thông qua việc đề xuất vấn đề, lập kế hoạch thực hiện, thực hiện kế hoạch, trình bày báo cáo và thảo luận. Từ đó giúp các em phát triển các năng lực chung, năng lực đặc thù và phẩm chất trong môn Khoa học tự nhiên.

 

         Các tác giả chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các em học sinh, các thầy cô giáo, các độc giả để nội dung cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi góp ý, đóng góp xin liên hệ theo địa chỉ: http://sachthietbigiaoduc.vn/

 

Các tác giả

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Chủ đề 1. Thực hành các phép đo
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

Expand
Chủ đề 2. Thí nghiệm về sự chuyển thể của chất
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

Expand
Chủ đề 3. Thực hành xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

Expand
Chủ đề 4. Thí nghiệm khảo sát tính chất của vật liệu, thực phẩm
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

Expand
Chủ đề 5. Thí nghiệm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự tan của chất rắn trong nước
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • h013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

 • H027

 • H028

 • H029

 • H030

 • H031

Expand
Chủ đề 6. Thực hành tách chất ra khỏi hỗn hợp
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

 • H027

 • H028

 • H029

 • H030

Expand
Chủ đề 7. Thực hành quan sát tế bào thực vật, tế bào động vât
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

 • H027

Expand
Chủ đề 8. Thực hành quan sát cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

 • H028

 • H029

 • H030

Expand
Chủ đề 9. Thực hành quan sát vi khuẩn trong sản phẩm lên men
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

Expand
Chủ đề 10. Thực hành phân loại thực vật
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

Expand
Chủ đề 11. Thí nghiệm về lực và chuyển động
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

Expand
Chủ đề 12. Thí nghiệm về năng lượng
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

 • H022

 • H023

 • H024

 • H025

 • H026

 • H027

 • H028

 • H029

 • H030

 • H031

 • H032

 • H033

 • H034

 • H035

Expand
Chủ đề 13. Thực hành quan sát Trái Đất và bầu trời
 • H001

 • H002

 • H003

 • H004

 • H005

 • H006

 • H007

 • H008

 • H009

 • H010

 • H011

 • H012

 • H013

 • H014

 • H015

 • H016

 • H017

 • H018

 • H019

 • H020

 • H021

Expand
 • Các sách cùng loại