« Trở về

Vở bài tập Tiếng Việt 1-Tập 1

Kết nối tác giả
Tác giả: Tác giả: Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ biên)- Lê Phương Nga (Chủ biên)- Thạch Thị Lan Anh
Số trang: 76
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: 17000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

Hướng dẫn sử dụng

Vở bài tập Tiếng Việt 1

 

Vở bài tập Tiếng Việt 1gồm 4 dạng bài tập sau:

1. Lựa chọn

Đây là những bài tập có câu hỏi và các ý trả lời cần lựa chọn. Các em cần khoanh vào chữ cái trước lựa chọn đúng.

2. Nối

Với những bài tập này, các em cần:

- Nối chữ cái với hình chữ cái trong tranh.

- Nối ô hoặc chữ thích hợp với nhau, trong mỗi ô có thể là chữ cái, từ ngữ, tranh.

3.   Điền  tiếng,  từ  ngữ  vào  chỗ  trống  hoặc viết câu trả lời.

4. Viết chính tả (nhìn – viết hoặc nghe –viết).

Bài tập đầu tiên của mỗi dạng đều có mẫu hướng dẫn thực hiện.

 

Chúc các em học thật tốt

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tuần 1
 • H1

 • H10

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 2
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 3
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 4
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H37

 • H38

 • H39

 • H4

 • H40

 • H41

 • H42

 • H43

 • H44

 • H45

 • H46

 • H47

 • H48

 • H49

 • H5

 • H50

 • H51

 • H52

 • H53

 • H54

 • H55

 • H56

 • H57

 • H58

 • H59

 • H6

 • H60

 • H61

 • H62

 • H63

 • H64

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 5
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H31

 • H32

 • H33

 • H34

 • H35

 • H36

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 6
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 7
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H31

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 8
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H31

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 9
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H2

 • H20

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 10
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 11
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 12
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 13
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 14
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 15
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 16
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 17
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 18
 • H1

 • H10

 • H11

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
 • Các sách cùng loại