« Trở về

Vở bài tập Tiếng Việt 1-Tập 2

Tác giả: Đỗ Việt Hùng (Tổng Chủ biên) - Lê Phương Nga (Chủ biên) - Thạch Thị Lan Anh - Lương Thị Hiền
Số trang: 68
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: 16000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

Hướng dẫn sử dụng

Vở bài tập Tiếng Việt 1

 

Vở bài tập Tiếng Việt 1gồm 4 dạng bài tập sau:

1. Lựa chọn

Đây là những bài tập có câu hỏi và các ý trả lời cần lựa chọn. Các em cần khoanh vào chữ cái trước lựa chọn đúng.

2. Nối

Với những bài tập này, các em cần:

- Nối chữ cái với hình chữ cái trong tranh.

- Nối ô hoặc chữ thích hợp với nhau, trong mỗi ô có thể là chữ cái, từ ngữ, tranh.

3.   Điền  tiếng,  từ  ngữ  vào  chỗ  trống  hoặc viết câu trả lời.

4. Viết chính tả (nhìn – viết hoặc nghe –viết).

Bài tập đầu tiên của mỗi dạng đều có mẫu hướng dẫn thực hiện.

Chúc các em học thật tốt

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tuần 19
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 20
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • h17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 21
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 22
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 23
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
Tuần 24
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 25
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 26
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

Expand
Tuần 27
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

Expand
Tuần 28
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

Expand
Tuần 29
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 30
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
Tuần 31
 • H1

 • H2

 • H3

Expand
Tuần 32
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

Expand
Tuần 33
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 34
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 35
 • H1

 • H10

 • H11

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
 • Các sách cùng loại