« Trở về

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6

Kết nối tác giả
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ Biên) - Vũ Đình Bảy - Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ Biên) - Nguyễn Thị Bích Liên - Vũ Phương Liên - Lại Thị Yến Ngọc - Vũ Thanh Thủy
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: Bản mẫu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

.

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tài liệu
  • HĐTN6

Expand
  • Các sách cùng loại