« Trở về

Hướng dẫn tổ chức Hoạt động trải nghiệm 1

Tác giả: Bùi Ngọc Diệp - Phó Đức Hòa (Chủ biên) - Nguyễn Hà My - Đặng Thị Thanh Nhàn - Nguyễn Huyền Trang
Số trang: 156
Kích thước: 19 x 26,5
Giá bán: 36000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2019

Clip Giới thiệu SGK Hoạt động trải nghiệm 1

Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tập huấn giáo viên
 • Giới thiệu SGK HDTN SGK-Thay Hoa

 • Slide bài giảng tập huấn giáo viên môn...

 • Tài liệu tập huấn giáo viên HĐTN (thầy Hòa)

 • Tài liệu thuyết minh SGK - Hoạt động trải...

 • Tap huan trai nghiem sach lop 1 (bộ B)

 • Phần 1: Những vấn đề chung về Chương trình...

 • Phần 2,Phần 3: Tìm hiểu bộ Sách giáo khoa...

 • Phần 4: Thiết kế và tổ chức Hoạt động trải...

Expand
Bài dạy minh họa SGK Hoạt động trải nghiệm 1 - Bài: Yêu thương gia đình- Quý trọng phụ nữ
 • Tuần 24

 • Tuần 25

 • Tuần 26

 • Tuần 27

Expand
Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu - Tuần 1
 • Sinh hoạt dưới cờ- Lễ Khai giảng

 • Hoạt động 2

 • Sinh hoạt lớp-Bầu cử ban cán sự

Expand
Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu - Tuần 2
 • Sinh hoạt dưới cờ-Tham gia học tập nội quy...

 • Hoạt động 3-1

 • Hoạt động 3-2

 • Hoạt động 3-3

 • Hoạt động 3-4

 • Hoạt động 4

 • Sinh hoạt lớp-Làm quen với nền nếp học tập...

Expand
Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu - Tuần 3
 • Sinh hoạt dưới cờ- Hoạt động vui Trung thu

 • Hoạt động 5-1

 • Hoạt động 5-2

 • Hoạt động 5-3

 • Hoạt động 5-4

 • Hoạt động 5-5

 • Hoạt động 5-6

 • Hoạt động 6

 • Sinh hoạt lớp- Tham gia vui Trung thu ở...

Expand
Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu - Tuần 4
 • Sinh hoạt dưới cờ-Múa hát tập thể về chủ...

 • Hoạt động 7

 • Hoạt động 8-1

 • Hoạt động 8-2

 • Sinh hoạt lớp-Rèn luyện xếp hàng theo quy...

 • Đánh giá- 1

 • Đánh giá- 2

 • Đánh giá- 3

Expand
Chủ đề 2. Vì một cuộc sống an toàn - Tuần 5
 • 03-Sinh hoạt lớp- Sưu tầm ảnh về an toàn...

 • 03-Sinh hoạt lớp- Sưu tầm ảnh về an toàn...

 • Lế phát động

 • Hoạt động 1-1

 • Hoạt động 1-2

 • Hoạt động 1-3

 • Hoạt động 1-4

 • Hoạt động 2-1

 • Hoạt động 2-2

 • Hoạt động 2-3

 • Hoạt động 2-4

 • Hoạt động 2-5

 • Hoạt động 2-6

Expand
Chủ đề 2. Vì một cuộc sống an toàn - Tuần 6
 • 01-Sinh hoạt dưới cờ-Nghe nói chuyện về an...

 • 02-Hoạt động 3-1

 • 02-Hoạt động 3-2

 • 02-Hoạt động 3-3

 • 02-Hoạt động 3-4

 • 02-Hoạt động 3-5

 • 02-Hoạt động 4-1

 • 02-Hoạt động 4-2

 • 02-Hoạt động 4-3

 • 03-Sinh hoạt lớp-Thực hành Em tham gia...

Expand
Chủ đề 2. Vì một cuộc sống an toàn - Tuần 7
 • 01-Sinh hoạt dưới cờ- Múa hát, đọc thơ...

 • 02-Hoạt động 5

 • 03-Sinh hoạt lớp-Chơi các trò chơi an toàn

Expand
Chủ đề 2. Vì một cuộc sống an toàn - Tuần 8
 • Sinh hoạt dưới cờ- Giới thiệu về ẩm thực...

 • Hoạt động 7-1

 • Hoạt động 7-2

 • Hoạt động 7-3

 • Hoạt động 7-4

 • Sinh hoạt lớp- Chơi trò chơi về An toàn...

Expand
Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô, Thân thiện với bạn bè - Tuần 9
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 1

 • Hoạt động 2-1

 • Hoạt động 2-2

 • Hoạt động 2-3

 • Hoạt động 2-4

 • Hoạt động 2-5

 • Sinh hoạt lớp

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô, Thân thiện với bạn bè - Tuần 10
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 3-1

 • Hoạt động 3-2

 • Hoạt động 3-3

 • Hoạt động 4-1

 • Hoạt động 4-2

 • Hoạt động 4-3

 • Hoạt động 4-4

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô, Thân thiện với bạn bè - Tuần 11
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 5-1

 • Hoạt động 5-2

 • Hoạt động 5-3

 • Hoạt động 5-4

 • Hoạt động 5-5

 • Hoạt động 5-6

 • Hoạt động 6

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô, Thân thiện với bạn bè - Tuần 12
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 7-1

 • Hoạt động 7-2

 • Hoạt động 7-3

 • Sinh hoạt lớp -1

 • Sinh hoạt lớp -2

 • Đánh giá-1

 • Đánh giá-2

 • Đánh giá-3

 • Đánh giá-4

Expand
Chủ đề 4. Tự hào trường em - Tuần 13
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 2

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 4. Tự hào trường em - Tuần 14
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 3-1

 • Hoạt động 3-2

 • Hoạt động 3-3

 • Hoạt động 4-1

 • Hoạt động 4-2

 • Hoạt động 4-3

 • Hoạt động 4-4

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 4. Tự hào trường em - Tuần 15
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 5-1

 • Hoạt động 5-2

 • Hoạt động 5-3

 • Hoạt động 5-4

 • Hoạt động 6

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 4. Tự hào trường em - Tuần 16
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 7

 • Hoạt động 8-1

 • Hoạt động 8-2

 • Sinh hoạt lớp

 • Đánh giá-1

 • Đánh giá-2

Expand
Chủ đề 5. Chào năm mới - Tuần 17
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 2-1

 • Hoạt động 2-2

 • Hoạt động 2-3

 • Hoạt động 2-4

 • Hoạt động 2-5

 • Hoạt động 2-6

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 5. Chào năm mới - Tuần 18
 • Sinh hoạt dưới cờ 1

 • Sinh hoạt dưới cờ 2

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 4-1

 • Hoạt động 4-2

 • Hoạt động 4-3

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 5. Chào năm mới - Tuần 19
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 5-1

 • Hoạt động 5-2

 • Hoạt động 6

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 5. Chào năm mới - Tuần 20
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 7

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 6. Mùa xuân trên quê em - Tuần 21
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 1-1

 • Hoạt động 1-2

 • Hoạt động 1-3

 • Hoạt động 1-4

 • Hoạt động 1-5

 • Hoạt động 2

 • Sinh hoạt lớp

 • Sinh hoạt lớp

 • Sinh hoạt lớp

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 6. Mùa xuân trên quê em - Tuần 22
 • Sinh hoạt dưới cờ 1

 • Sinh hoạt dưới cờ 2

 • Sinh hoạt dưới cờ 3

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 4-1

 • Hoạt động 4-2

 • Hoạt động 4-3

 • Hoạt động 4-4

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 6. Mùa xuân trên quê em - Tuần 23
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 5-1

 • Hoạt động 5-2

 • Hoạt động 5-3

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 7. Yêu thương gia đình, Quý trọng phụ nữ - Tuần 24
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 1

 • Hoạt động 3

 • -Hoạt-động-2-1

 • -Hoạt-động-2-2

 • -Hoạt-động-2-3

 • -Hoạt-động-2-4

 • Sinh hoạt lớp 1

 • -Sinh-hoạt-lớp 2

 • Bài dạy minh họa

Expand
Chủ đề 7. Yêu thương gia đình, Quý trọng phụ nữ - Tuần 25
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 6

 • -Hoạt-động-5-1

 • -Hoạt-động-5-2

 • -Hoạt-động-5-3

 • Bài dạy minh họa

Expand
Chủ đề 7. Yêu thương gia đình, Quý trọng phụ nữ - Tuần 26
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 7

 • Hoạt động 8-1

 • Hoạt động 8-2

 • Hoạt động 8-3

 • Hoạt động 8-4

 • Sinh hoạt lớp

 • Sinh hoạt lớp

 • Bài dạy minh họa

Expand
Chủ đề 7. Yêu thương gia đình, Quý trọng phụ nữ - Tuần 27
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 9

 • Sinh hoạt lớp

 • Đánh giá

 • Đánh giá

 • Bài dạy minh họa

Expand
Chủ đề 8. Môi trường xanh , Cuộc sống xanh - Tuẩn 28
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 1

 • -Hoạt-động-2-1

 • -Hoạt-động-2-2

 • -Hoạt-động-2-3

 • -Hoạt-động-2-4

 • -Hoạt-động-2-5

 • -Hoạt-động-2-6

 • -Hoạt-động-2-7

 • -Sinh-hoạt-lớp

Expand
Chủ đề 8. Môi trường xanh , Cuộc sống xanh - Tuẩn 29
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 4

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 8. Môi trường xanh , Cuộc sống xanh - Tuẩn 30
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 5

 • Hoạt động 6-1

 • Hoạt động 6-2

 • Hoạt động 6-3

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 8. Môi trường xanh , Cuộc sống xanh - Tuẩn 31
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 7

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 9. Những người sống quanh em - Tuần 32
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 1

 • Hoạt động 2-1

 • Hoạt động 2-2

 • Hoạt động 2-3

 • Hoạt động 2-4

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 9. Những người sống quanh em - Tuần 33
 • Sinh hoạt dưới cờ 1

 • Sinh hoạt dưới cờ 2

 • Hoạt động 3

 • Hoạt động 4-1

 • Hoạt động 4-2

 • Hoạt động 4-3

 • Hoạt động 4-4

 • Sinh hoạt lớp

Expand
Chủ đề 9. Những người sống quanh em - Tuần 34
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 5-1

 • Hoạt động 5-2

 • Hoạt động 5-3

 • Hoạt động 5-4

 • Hoạt động 6-1

 • Hoạt động 6-2

 • Sinh hoạt lớp 1

 • Sinh hoạt lớp 2

 • Sinh hoạt lớp 3

Expand
Chủ đề 9. Những người sống quanh em - Tuần 35
 • Sinh hoạt dưới cờ

 • Hoạt động 7-1

 • Hoạt động 7-2

 • Sinh hoạt lớp 1

 • Sinh hoạt lớp 2

 • Sinh hoạt lớp 3

 • Đánh giá-1

 • Đánh giá-2

 • Đánh giá-3

Expand
 • Các sách cùng loại