« Trở về

Ôn luyện và đánh giá năng lực Tiếng Việt 1 - Tập 2

Tác giả: Lê Phương Nga (Chủ biên) - Thạch Thị Lan Anh - Lương Thị Hiền
Số trang: 56
Kích thước: 19 x 26
Giá bán: 22000 VNĐ
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2020

Lời nói đầu

 

Cuốn sách Ôn luyện và đánh giá năng lực Tiếng Việt 1 được biên soạn để hỗ trợ giáo viên và học sinh trong dạy học hai buổi/ ngày theo bộ sách giáo khoa Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục.

 

Sách gồm hai tập, hướng dẫn học sinh ôn luyện và đánh giá năng lực tiếng Việt theo từng tuần học của mỗi học kì. Tập hai gồm bốn tuần đầu giúp học sinh tiếp tục ôn luyện và đánh giá phần Học vần. Tuần 23 đến tuần 35 giúp học sinh ôn luyện và đánh giá phần Luyện tập tổng hợp gồm đọc, viết, nói và nghe theo 4 chủ điểm: Em đã lớn, Gia đình yêu thương, Trường học của em, Thiên nhiên quanh em. Các bài học trong phần này đi theo các bước: Khởi động, Thực hành và Vận dụng. Các hình thức luyện tập và đánh giá gồm: Lựa chọn ý trả lời đúng, nối từ ngữ, nối câu với hình; sắp xếp tranh theo thứ tự; viết câu sáng tạo; nói và nghe theo các chủ đề gần gũi với học sinh lớp 1.

 

Các bài tập đều thể hiện cách làm bài. Đó là gợi ý để học sinh dễ dàng luyện tập. Cuối mỗi bài có phần Em tự đánh giá.

 

Trong sách sử dụng nhiều tranh ảnh, bài hát, trò chơi, nhiều bài thơ, câu chuyện thú vị để giúp học sinh ôn luyện Tiếng Việt 1 một cách có hiệu quả và hứng thú.

 

CÁC TÁC GIẢ

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
Tuần 19
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 20
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 21
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 22
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 23
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 24
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 25
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 26
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 27
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

Expand
Tuần 28
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 29
 • H1

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

Expand
Tuần 30
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H15

 • H16

 • H17

 • H18

 • H19

 • H2

 • H20

 • H21

 • H22

 • H23

 • H24

 • H25

 • H26

 • H27

 • H28

 • H29

 • H3

 • H30

 • H31

 • H32

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 31
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 32
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 33
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 34
 • H1

 • H10

 • H11

 • H12

 • H13

 • H14

 • H2

 • H3

 • H4

 • H5

 • H6

 • H7

 • H8

 • H9

Expand
Tuần 35
 • H1

 • H2

Expand
 • Các sách cùng loại