BUỔI HỌC ĐẦY LÝ THÚ

Ngày 30/7/2019 với nội dung " Giáo dục Stem trong trường Tiểu học" đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo của các đồng chí cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán thuộc 9 huyện và thành phố tỉnh Lào Cai.


Trong đợt bồi dưỡng cán bộ quản lí và giáo viên hè 2019 do Sở GD&ĐT tổ chức, ngày 30/7/2019 với nội dung " Giáo dục Stem trong trường Tiểu học" đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo của các đồng chí cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán thuộc 9 huyện và thành phó tỉnh Lào Cai.

 

           Với sự định hướng của Tiến sĩ Tưởng Duy Hải cùng các thầy cô trợ giảng, các đồng chí cán bộ quản lí giáo viên tỉnh Lào Cai đã say sưa trong các hoạt động với từng chủ đề qua các thao tác thực hiện kĩ thuật linh hoạt, sáng tạo.

Thầy giáo đang hướng dẫn các cán bộ quản lí và giáo viên thực hiện thao tác với các  chủ đề theo định hướng giáo dục STem

 

Sau buổi học mỗi cán bộ quản lí và giáo viên đã tiếp thu được những kiến thức bổ ích về giáo dục Stem trong trường tiểu học. Với yêu cầu giáo dục Stem là mô hình giáo dục dựa trên cách tiếp cận liên môn, giúp học sinh áp dụng các kiến thức khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học vào giải quyết một số vấn đề thực tiễn trong hoàn cảnh cụ thể, chắc chắn mỗi giáo viên sẽ thực hiện vận dụng trong thực tế nhiệm vụ của mình một cách linh hoạt, sáng tạo.
 
 
 
Nhóm đang say sưa với công việc thực hành với từng chủ đề giáo dục Stem
 
 
Sản phẩm của các nhóm đã thực hiện
 
 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác: