Bạn có muốn làm cho sóng âm trở lên trực quan hoặc khảo sát sự chuyển động của một người nhảy trên tấm bạt đàn hồi trong lớp học của mình?

Các sản phẩm của CMA có thể cung cấp các công cụ khoa học để thực hiện những điều trên và còn có thể xây dựng nhiều thí nghiệm, mô hình khác đa dạng hơn.

Với một thiết bị chuyển đổi và một bộ các cảm biến, như cảm biến nhiệt độ, âm thanh, ánh sáng, hiệu điện thế, chuyển động, lực, áp suất, và nhiều hơn nữa, học sinh có thể thực hiện nhiều thí nghiệm Vật lí khác nhau. Tốc độ thu thập dữ liệu rất nhanh và rất chậm cung cấp các bối cảnh mới để thu thập dữ liệu và mở rộng các trải nghiệm về các hiện tượng cho học sinh. Dữ liệu thời gian thực hiển thị trong khi đang được thu thập làm cho việc thu thập dữ liệu trở thành một quá trình, ở đó các quan sát trực tiếp có thể được so sánh ngay lập tức với biểu đồ, khuyến khích sự suy nghĩ về dữ liệu.

Đo lường trên video hoặc hình ảnh cho phép học sinh phân tích các sự kiện thực và hấp dẫn. Các sự kiện này có thể khá bình thường, đó là các sự kiện hằng ngày như ném bóng rổ hoặc đá bóng, hoặc cũng có thể bất thường hơn, như nhảy trên Mặt Trăng, va chạm xe hơi. Trong Phân tích Video của Coach, dữ liệu biểu đồ được đồng bộ hóa với các khung hình video, khi quét dữ liệu trong biểu đồ, các khung hình video tương ứng được hiển thị. Điều này giúp học sinh thu hẹp khoảng cách giữa hiển thị trực quan cụ thể đồ thị biểu diễn trừu tượng của nó.

Mô hình hóa là một quá trình quan trọng trong nghiên cứu khoa học và do đó học sinh nên phát triển sự hiểu biết về quy trình cũng như đạt được các kĩ năng mô hình hóa. Mô hình hóa cho phép giải quyết các vấn đề phức tạp và thực tế, không chỉ giới hạn ở các hiện tượng lí tưởng trong phòng thí nghiệm. Những vấn đề thực tế như vậy thường quá khó để giải quyết theo phép phân tích với trình độ phổ thông. Sử dụng mô hình đồ họa của Coach buộc các học sinh phải tham gia vào phân tích định tính vấn đề. Cấu trúc và các đại lượng liên quan của mô hình phải được xác định. Các giả định lí thuyết trở nên trực quan hóa bằng các biểu tượng. Xây dựng các phương trình (khác nhau) trở thành nhiệm vụ chính của học sinh thay vì giải chúng. Cấu trúc mô hình dễ dàng thay đổi cho phép thử các ý tưởng mô hình khác nhau. Hơn nữa, kết quả mô hình có thể được so sánh với dữ liệu thực nghiệm. Mô hình có thể được sửa đổi để kết quả từ thí nghiệm thực khớp với mô hình lí thuyết.

Các sản phẩm

Bạn có muốn học sinh làm việc giống như các nhà khoa học chuyên nghiệp?

Với các sản phẩm của CMA học sinh có thể thu thập dữ liệu chất lượng cao với thời gian thực, xây dựng và sử dụng các mô hình máy tính, sử dụng mô phỏng và trực quan hóa, so sánh kết quả từ các thí nghiệm, mô hình và lí thuyết.

Các sản phẩm cho Môn Vật lý

Tài nguyên giảng dạy

CMA cung cấp sẵn các tài liệu học tập và giảng dạy giúp bạn tích hợp công nghệ vào chương trình của mình. Các hoạt động của chúng tôi (thí nghiệm và mô hình) cung cấp cơ sở để thấu hiểu các khái niệm và định luật Vật lí. Các hoạt động có thể được kết hợp trong giảng dạy xuyên suốt chương trình Vật lí.

Các tài nguyên giảng dạy cho Môn Vật lý

VinciLab physics

videophysics

modelphysics

Nhân viên của CMA là một nhóm các nhà giáo dục có kinh nghiệm, có nền tảng về khoa học, giáo dục và công nghệ. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng  liên hệ với chúng tôi .