Các hiểu biết và kĩ năng về Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật và Toán (S.T.E.M) đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hành trang cuộc sống của mỗi người. Trong lớp học ngày nay học sinh cần được tạo hứng thú trong quá trình học tập dựa trên tìm tòi, khám phá - một phương pháp tiếp cận lấy người học làm trung tâm,với mục đích nâng cao khả năng của học sinh và năng lực tự học của học sinh. ICT (Công nghệ thông tin và truyền thông), khi được sử dụng một cách thích hợp, sẽ thúc đẩy cách tiếp cận này và cung cấp các công cụ - giống như các công cụ và công nghệ được sử dụng bởi các nhà khoa học và kỹ sư "thực", tức là cho phép học sinh 'bắt chước' cách mà các nhà khoa học làm thực nghiệm. Nhấp vào chủ đề bên dưới để tìm hiểu khả năng nâng cao chất lượng giáo dục STEM bằng các sản phẩm của chúng tôi.

Cấp tiểu học

Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông