« Trở về

Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7

Kết nối tác giả
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa - Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên) - Nguyễn Hồng Kiên - Nguyễn Thị Bích Liên -Trần Bảo Ngọc - Trần Thị Quỳnh Trang - Phạm Đình Văn
Số trang: 68
Kích thước: 19 x 26.5
Giá bán: 16000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2022

.

Chủ đề/ Bài  Tài liệu hỗ trợ học
Chủ đề/ Bài  Học liệu
  • Các sách cùng loại