« Trở về

Mĩ thuật 6

Kết nối tác giả
Tác giả: Nguyễn Thị Nhung - Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ Biên) - Nguyễn Tuấn Cường - Nguyễn Thị Hồng Ngọc (đồng Chủ Biên) - Quách Thị Ngọc An - Nguyễn Dương Hải Đăng - Nguyễn Đức Giang - Phạm Ngọc Mai - Trần Đoàn Thanh Ngọc - Đàm Thị Hải Uyên - Trần Thị Vân
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: Bản mẫu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
  • Các sách cùng loại