« Trở về

Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6

Kết nối tác giả
Tác giả: Đinh Thị Kim Thoa - Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ Biên) - Vũ Đình Bảy - Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ Biên) - Trần Minh Hường - Nguyễn Thị Bích Liên - Vũ Phương Liên - Trần Bảo Ngọc - Lại Thị Yến Ngọc - Vũ Thanh Thủy - Phạm Đình Văn
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: Bản mẫu
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
  • Các sách cùng loại