« Trở về

Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III

Kết nối tác giả
Tác giả: Đặng Văn Bình, Hoàng Văn Chức, Nguyễn Đại Dương, Trần Ngọc Giao, Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thuý Hồng, Đặng Kim Nga, Lương Việt Thái, Nguyễn Hồng Thuận, Phạm Quang Tiệp
Số trang: 320
Kích thước: 19 x 26.5cm
Giá bán: 140000
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản: 2021

LỜI NÓI ĐẦU

 

Cuốn Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III do Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục chủ trì được biên soạn  trên  cơ  sở Chương  trình  bồi  dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (ban hành kèm theo Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày 22/07/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

 

Tài liệu  được biên soạn và cập nhật bởi các  giáo  sư,  các  chuyên  gia  đầu ngành trong lĩnh vực giáo dục phổ thông nhằm giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III; đồng thời là kênh thông tin thiết thực dành cho các báo cáo viên và học viên khi tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

 

Tài liệu xây dựng theo hướng mở để thường xuyên được cập nhật, đổi mới nhằm  đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bồi  dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

 

Các báo cáo viên, học viên sử dụng Tài liệu để nghiên cứu, tự học tập nâng cao trình độ, phát triển nghề nghiệp và tham khảo trong kì thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

 

Tài liệu gồm 10 chuyên đề, tập trung chủ yếu vào các nội dung sau:

 

- Kiến thức về  chính trị, về  quản  lí  nhà  nước  và  các  kĩ  năng  chung (gồm 4 chuyên đề).

 

- Kiến thức, kĩ  năng  nghề nghiệp  chuyên  ngành  và  đạo  đức nghề nghiệp (gồm 6 chuyên đề).

 

Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi những thiếu sót, chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các giáo viên, nhà quản lí và bạn đọc để cuốn tài liệu ngày càng tốt hơn.

 

Các tác giả

  • Các sách cùng loại